Hopen brygge
   

Torsdag 6. august kl. 18.00

 

Sakliste:

1: Godkjenning av møteinnkalling

2: Valg av ordstyrer og protokollfører

3: Godkjenning av styrets årsmeldinger

4: Godkjenning av revidert regnskap

5: Valg

6: Behandling av budsjett og fastsettelse av kontingent for 2021

7: Styrets arbeidsprogram

8: Eventuelle innkomne forslag som må være levert styret innen 23. juli 2020.

Enkel servering: Kaffe og kake