NB! Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid på grunn av faren for Corona-smitte
 

Møtet starter med foredrag ved Leo Oterhals: Hurtigruteskipet "Irma"s forlis - en glemt tragedie                                                                     

Deretter blir det kaffe og enkel servering før selve årsmøtet tar til.

Sakliste:

1: Godkjenning av møteinnkalling

2: Valg av ordstyrer og protokollfører

3: Godkjenning av styrets årsmeldinger

4: Godkjenning av revidert regnskap

5: Valg

6: Behandling av budsjett og fassettelse av kontingent for 2021

7: Styrets arbeidsprogram

8: Eventuelle innkomne forslag.