Smøla Historielag avholdt sitt årsmøte
Lørdag 16. mars kl. 16:ºº
 Annies gjestekro

Referat fra møtet, årsmeldinger og regnskap kan du nå lese under fanen Årsmøter.