Nasjonalbiblioteket har lagt ut, fritt tilgjengelig 60.000 poster fra NRKs arkiv fra 1930-tallet og framover. Her finner vi også lokalhistorisk stoff som er interessant å hente fram igjen. Her er både bilder, bøker, aviser. Denne linken gir deg oversikten og adgang til blant annet å høre program fra Smøla: Nasjonalbiblioteket - Radioprogram - Smøla