Nasjonalt Vindenergisenter og Fortidsminneforeningen inviterer til åpning av Amerikamølla i Smøla Vindpark 19. september kl 10.00.

Norsk vindkrafthistorie er lengre enn folk flest vet om. Frem til langt ute på femtitallet var kraftnettet i Norge begrenset utbygd i utkantstrøk. I flere slike områder langs kysten ble det satt opp mindre gårdsvindmøller for å utnytte vinden til å få strøm til litt lys. Vindmøllene var av amerikansk opprinnelse, der dette var stor industri frem mot 2. verdenskrig. Vindenergisenteret har samlet inn deler fra to vindmøller som har vært lagret hos Smøla kommune, og fikk innvilget støtte fra Fortidsminneforeningen til å restaurere «Amerikamølla» høsten 2016.

Restaureringen har gått bra, vindmøllen, en Parris-Dunn fra 1937 gir fortsatt spenning og strøm nok til både lys og radio. Vi gleder oss til offisiell innvielse, og ønsker deg hjertelig velkommen til Nasjonalt Vindenergisenter i Smøla Vindpark 19. september kl 10.00.

Program:

Kl 10.00 Velkommen ved Thomas Bjørdal, NVES og Mathilde Sprovin, Fortidsminneforeningen

Kl 10.10 Foredrag: Utnytting av vindenergi i tidligere tider i Norge ved Einar Oterholm

Kl 11.00 Innvielse og oppstart «Amerikamølla» ved senterets testsite.

Kl 11.45 Rundstykker, kaffe/te.

Kl 12.30 Idèmyldring – videreføre arbeid og samle informasjon om historisk vindkraft.

Kl 13.45 Avslutting