Siste nummer av Lokalhistorisk magasin er viet temaet: Flyktning i eget land.

Her har artiklene som tidligere har vært presentert i Smølaminne 2011 og 2017, fått plass sammen med fortellinger fra andre deler av landet.

Bladet kan sees her Lokalhistorisk magasin 02-2018

For deg som er interessert i Lokalhistorien anbefaler vi et abonnement.