Smøla Historielag avholder sitt årsmøte:
Lørdag 16. mars kl. 16:ºº
Sted: Annies gjestekro
Saksliste:
1.    Åpning og konstituering
    -    valg av møteleder
    -    valg av referent
    -    valg av to medlemmer til underskriving av protokoll
2.    Årsberetning for 2018
3.    Regnskap 2018
    -    Revisors beretning
4.    Budsjett 2019
5.    Innkomne forslag
6.    Handlingsplan 2019
7.    Valg av nytt styre

Velkommen !