Lokalhistorisk overtok en samling avisklipp og en stor mengde uklipte aviser fra Hovedbiblioteket på Straumen.

Vi har også samlet diverse brosjyrer og klipp fra ukeblad, tidsskrifter o.l. Alt relatert til Smøla.

Hovedvekten av klippene er fra 60-tallet og fram til i dag - men vi har også en del eldre klipp.

Trenger du stoff til en oppgave eller lignende, er det mulig å finne noe her.

Arkivet holder åpent tirsdag 12. november kl. 15 - 18. Velkommen innom!