Lokalhistorisk overtok en samling avisklipp og en stor mengde uklipte aviser fra Hovedbiblioteket på Straumen.

Vi har også samlet diverse brosjyrer og klipp fra ukeblad, tidsskrifter o.l. Alt relatert til Smøla.

Fra de nedlagte skolene - og også barnehagen, har vi overtatt arkivskuffer for å kunne oppbevare materiellet.

Nå er alt Smølastoff klippet, sortert og lagt i mapper etter emner - ialt ca 380 mapper.

Hovedvekten av klippene er fra 60-tallet og fram til i dag - men vi har også en del eldre klipp.

Trenger du stoff til en oppgave eller lignende, er det mulig å finne noe her.