Smøla historielag har opprettet side på Facebook. Her annonseres møter og andre aktiviteter. Følg oss!

Fanehistorien

Faner

Smølas fanehistorie er lagt ut under fanen Bildearkiv. Her er bilder av alle Smølas faner sammen med litt hitorikk om lagene og organisasjonene.