Redaksjonen til Smolaminne 2020

Redaksjonen: Fv. Svein Rangnes, Elisabeth Sørli og Magne Gjernes. Magne Bastian Lervik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Inger Anne Rangnes

Redaksjonen for Smølaminne har igjen laget et variert og godt hefte. Her presenteres barndomsminner fra Veiholmen, slektshistorie fra Skrubbholmen, ferga Valldal, ambulansetjenesten vår, en lokal idrettshelt, Magnar skomakar, Edøy-historien og mor til Gurispillet, Peggy Kruse. Dessuten vil du også finne dikt og mye billedstoff.

Smølaminne 2020 er sendt ut til alle medlemmer.

På grunn av koronaviruset får ikke skoleelevene gå rundt og selge Smølaminne på dørene. I stedet vil elevene i uke 45 legge en lapp i postkassen med Vippsnummer og kontonummer. Dersom du sender beløpet, blir heftet levert i postkassen din.

I uke 47 kommer Smølaminne til salgs i butikkene på Smøla.