Foto: Åse Brandvold

Fredag 15. mars arrangerte Smøla historielag og Smøla bibliotek forfattermøte med Per Anders Todal fra Todalen i Aure. Vel 50 personer møtte opp for å få med seg foredraget.

Han har jobbet som journalist i avisen Dag og Tid, men har brukt fem år på å samle stoff til boka Havlandet. Historia om hava som skapte Noreg der han på mesterlig vis skildrer havene som omgir oss.

Vi ble tatt med på en spennende og interessant reise både havet og under havet. Han har vært med på tokt ute på havene sammen med fiskere, forskere og kystvakt.

Dette er en bok full av kunnskap. Her presenteres havets historier og biologi, som for eksempel fiskens vandring og ødelagte korallrev.

Han fortalte også om presset på ressursene, forurensing og plast. Om oppdrettsnæring og oljevirksomhet og også om oppvarming og forsuring av havene.

Han viser stor kunnskap og innsikt - og ikke minst kjærlighet til havet.

 

 

 

Torsdag 13. september kl. 18 arrangerte Smøla historielag møte om temaet gamle bilder i en digital verden. Dårlig oppmøte, men interessant for oss som var tilstede. Fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen fortalte hvordan vi best tar vare på bilder, og om hva som er verdt å ta vare på.

Han tilbød også å komme tilbake for ei dugnadsøkt i Lokalhistorisk arkiv. Da blir oppgaven å legge tilrette for avfotografering av bilder som arkivet har lagret. Ragnar Albertsen stiller med utstyr.

Han oppfordret oss også til å gå inn på Fylkets fotobase og legge inn tekst på bildene fra Smøla.

Kaffe, vafler og kake ble servert.

 

Tirsdag 23. januar 2018 markerte Smøla historielag i Samfunnshuset på Veiholmen 40-årsjubileet for Veiværsveien som ble tatt i bruk høsten 1977. Veien har nå fått navnet Skjærgårdsveien. 

Foto: Kurt Sivertsen

Magne Bastian Lervik kunne ønske vel 40 frammøtte velkommen før Karle Gjernes fortalte om og viste bilder fra prosessen fram mot vei. Da den første tanken ble sådd først på 1950-tallet av Johan Rokstad jr., virket det nok som et fantasiprosjekt. Fylkestinget avslo søknaden i 1962, men 10 år senere var det klart for de første bevilgningene fra staten. I 1974 ble første spadestikk tatt. Sikkerhetstiltakene var den gang ikke så strenge som nå, så det ble flere dispensasjoner for de som ønsket å kjøre over brua. Både lege, ambulanse, brudepar og godsrute kjørte over brua før den var ferdig. Per Ellevsøy forteller at han kjørte dyretransport over brua før det kom rekkverk. "Det var skummelt og fryktelig langt ned", forteller han videre.

Foto: Kurt Sivertsen

Etter veihistorien var det ordfører Roger Osen som gjorde rede for veiens betydning for Veiholmen og Smøla forøvrig - både for næringsliv og bosetning.

Foto: Kurt Sivertsen

Endelig etter 40 år ble veien offisielt åpnet. Ordfører i 1977, Karle Gjernes, og medlem av den den gang kommunalt oppnevnte veikomiteen, Jann Kristoffersen, holdt snora, mens dagens ordfører Roger Osen tok på seg ordførerkjedet foretok snorklippingen foran en stående forsamling.

Foto: Kurt Sivertsen

Alle tre fikk overrakt blomster fra leder Magne Bastian Lervik.

Avslutningsvis redegjorde Kurt Sivertsen for et planlagt bokprosjekt om Veiholmen etter at veien kom. Han siterte fra materialet til veisøknadene og spesielt anbefalingene fra distriktslege Idland og sogneprest Kjellevold som ofte hadde praktiske problemer med å komme seg til Veidholmen. Nevnes må også Smøla Bil- og Båtlag og Smøla bondelag som framtidsrettet spådde at Veidholmen ville bli et stort turistmål.

Liebhaber serverte kaffe og deilige kaker.

Onsdag 13.09.2017 var nærmere 30 personer samlet på Hopen brygge for å møte Andreas Sandvik, forfatter av boka Med kjøtt på beina - slakterhistorie for Kristiansund og Nordmøre.

Andreas og Anne Sofie Sandvik   

 

 

Lørdag 29. juli 2017 markerte Smøla historielag sammen med Innsmøla vel og Innsmøla ungdomslag at det var 60 år siden det aller første fergeanløpet på Straumen fant sted.

Jubileet ble markert i strålende sommervær i Dampen på Straumen, som denne dagen var fylt opp til randen av gamle og unge fergeinteresserte.

Fergeentusiast Terje Holm fra Kristiansund ga en historisk gjennomgang av dette fergesambandet.

Foto: Karle Gjernes

Det var intervju med Lilly Erna Gjernes, Astrid Rangnes Bråten og Polly Lura som opplevde den lange fergeturen til Hitra og Frøya med overnatting om bord da de reiste på skoletur. Noen av de ansatte på de første fergene var også til stede og fortalte om opplevelser fra den tida de jobbet om bord på Smølafergene.

Foto: Karle Gjernes

Ingar Iversen bidro med vakre trompettoner underveis.

Foto: Lilly Erna Gjernes

Geir Gjengstø hadde leita fram den gamle billettveska og var myndig billettør som stadig sjekket gyldig billett.

I tillegg var det  utstilling av Terje Holm sine flotte bilder av alle fergene som har trafikkert på Smøla. Bildene henger nå på ungdomshuset Solhov.

Det var også salg av "fergemat", kaffe, svele og smørbrød.

Foto: Karle Gjernes

Søndag 30. juli fortsatte markeringen med utstilling av fergebildene og powerpoint-presentasjon av 60 års fergehistorie i ungdomshuset Solhov. Her ble det en trivelig mimrestund rundt kaffebordene.

 

Årets kulturminnedag ble arrangert av Arkivgruppa i Smøla historielag.
Tema i år var Se hva vi kan! Vi ville vise noe av all kunnskap som er samlet i Lokalhistorisk arkiv, altså Skattejakt i Smølas historie.

 
Foto: Svein Rangnes


Til utstillinga hadde vi leita fram blant annet møtebøker, kassabok, bilder, aviser, brosjyrer og håndskreve lagsaviser. Her var lag og foreninger fra ulike deler fra Smøla representert. En billedserie fra et utvalg bygder og fiskevær var også utstilt.


Helge og Karin Svenning, Albert Lervik og Judith Rogne studerer protokoller.
Foto: Svein Rangnes

 
De 30 oppmøtte fikk dermed se noe av mangfoldet i det lokale kulturlivet, men også fra hermetikkindustrien på Nordvik, kornmagasinet i Edøy og tegningene fra Festung Edøy.
Eva Peggy Stensønes sang og fortalte med innlevelse fra sin barndom. Her var det både alvor og smil!

Eva Peggy Stensønes
Foto: Svein Rangnes


Inger Anne Rangnes orienterte om arkivet gjennom en powerpointpresentasjon. Deretter var det kaffe og kaker, og praten gikk livlig.
Karle Gjernes avsluttet med en billedserie fra de ulike poststeder på Smøla. Det hele ble ledet av Svein Rangnes.


Per Bastian Kuløy, Per Halse og Karle Gjernes møttes til en prat over Kornmagasinets protokoll fra 1816.
Foto: Svein Rangnes


 
Foto: Karle Gjernes

Målet for dagen var å gjøre arkivet mer kjent og oppfordre alle til å overlate lokalhistorisk materiale til historielaget og Lokalhistorisk arkiv. Vi vil ta godt vare på det for framtidige generasjoner.

Kulturminnedagen 2015 var et fellesarrangement mellom kulturetaten i Smøla kommune og Smøla historielag.

Dagen startet med vandring til Dyrnesdalen og det gamle gravstedet. Der står bautaen over de engelske sjømennene som ble gravlagt etter 1. verdenskrig. Her ble det lagt ned blomster i anledning Remembrance Day.

Ernst Olav Blakstad fortalte historien om skipet HMS Mary Rose som mannskapet tilhørte, og om hva som var grunnen til forliset. Hele historien kan leses i Smølaminne 2015.

Senere på ettermiddagen var det samling i Vestsmøla samfunnshus.

Her ble kulturprisen tildelt Kjell Egil Fredly for hans imponerende innsats som forfatter av de sju siste bindene av Smøla bygdebok. Ikke bare har han samlet slektshistorie, men han har også funnet mye billedmateriale og historier som gjør verket til en kulturskatt.

Smølaminne 2015 ble lansert. Det er 50 år siden det første heftet kom ut. Fram til 1971 kom det ut årlig. Så ble det en pause fram til 1991. Fra 2008 har Smøla historielag hatt ansvaret for utgivelsene.

Gubbliners og Smøla musikkorps bidro med sang og musikk.