Rundt 50 personer hadde funnet veien til arkeolog Kjell Breviks orientering om steinalderbosetting på Smøla og nærområdene.

Det ble ei fyldig orientering for ei lydhør og interessert forsamling. Brevik hadde også tatt med seg og viste fram en del gjenstander fra Vitenskapsselskapet i Trondheim.

 Kasserer Kåre Flataukan og leder i laget Magne Bastian Lervik var godt fornøyd med interessen og oppmøtet.

 


 
Roy Scott Heiersted åpnet møtet.


 

Hovedpersonene Roy Scott Heiersted som hadde opplegget for møtet, sammen med arkeolog Kjell Brevik.

 

 

Arkeologiske funn.

Historielaget sitt høstmøte ble arrangert på Gurisentret torsdag 30. oktober kl 18.00

Temaet var: På sporet av den første smølværingen.

 

Da arkeolog Anne Haug måtte melde forfall, ble programmet noe endret. Det var utstilling av fornminner ved Per Bastian Kuløy, Ivar Iversen, Per Halse, Tore Kuløy og Roy Scott Heiersted.

Roy Scott Heiersted hadde også gått gjennom bygdebok for Smøla og la fram det den sier om den opprinnelige Smøla.

Etter pause med kaffe og kake hadde Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes en gjennomgang av utviklinga på Smøla fram mot 2014. Det var godt oppmøte.

 

Kulturminnedagen 2014 ble markert på Gurisentret .

Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes hadde hovedforedraget over temaet Smøla i Norge, 200 års samfunnsutvikling 1814 – 2014. De var innom mange tema, og flere kunne det ha vært, men da ville tidsramma blitt helt sprengt.


Kulturleder Laila Skaret orienterte om opplegg og utstillinger. Markeringa hadde mange element av bøker, gjenstander, bilde og annet lånt fra bibliotek, museum og privatpersoner.

Til sist holdt Roy Scott Heiersted middagskåseri om 1814.

 


Karle og Roy i kjent positur.

 

Godt oppmøte.

 

Kulturleder Laila Skaret.

 

Ordfører Roger Osen.

 

Magnhild, Ida, Anne Kathrine, Magnhild og Ann Helen fra kulturskolen underholdt.

Smøla historielags vårmøte i Hopen brygge 8. mai 2014 hadde 1814 og Europa som tema.

Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes hadde delt opgavene om å orientere om det som foregikk dette året.
Roy tok for seg den storpolitiske delen i spillet om Napoleon, Norge og Europa. Karle orienterte om den lokale aktiviteten i arbeidet med å skaffe landet ein ny konstitusjon.


Det møtte rundt 40 personer til en innholdsrik kveld.


 
 
Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes.

21. januar 2014 arrangerte historielaget konsert i Hopen Brygge. Oppmøtet var godt da Tor Strand og Ola Bræin spilte fra Edvard Fliflet Bræins etterlatte samlinger.

 

Høstmøtet til historielaget 24. oktober 2013 hadde tema: Veien til Nidaros og var lagt til Edøy gamle kirke. Her ble det tatt fram pilegrimsmål og pilegrimsruter i fortid og i moderne tid. Spesielt ble kystruten til Nidaros tatt opp. Skal du til Trondheim, så må du passere Edøya. Dette ble mesterlig lagt fram av Randi Wenche Haugen og Einar Kristian Wikan.


Per Halse orienterte om Edøygarden som et mulig maktsenter i mellomalderen. Ernst Olav Blakstad hadde laga ein montasje om båttyper som ble brukt til ulike tider. Alt dette ble presist og spennende ledet av historielaget sin nestleder Roy Scott Heiersted.


Omlag 50 personer hadde funnet veien til møtet, blant dem ordfører Roger Osen, som fikk en minnerik kveld med god prat og kaffe til avslutning.

 

 
Randi Wenche Haugen og Roy Scott Heiersted.

 
Per Halse.

 
Einar Kristian Wikan.

Bortimot 20 personer deltok på møtet om Widerøebildene på Annies gjestekro 20. oktober 2012. Peggy Kruse og Margrete Skjølberg vekslet på å ta notater om bildene som ble vist. Det ble vist i alt 44 flyfoto tatt av Widerøe omkring 1962. Etter hvert vil opplysningene som ble innhentet komme inn på basen til fylkesfoto.no

 


 
Fra venstre Gerd Dyrnes Kofoed, Ove Furu, Toralf Jonassen, Oddlaug Roksvåg, Arvid Dyrnes, Edel Neerland, Randi Solli, Per Halse, Albert Lervik, Peggy Kruse, Margrete Skjølberg.

 

 
 
Kjell Meese, Martha Kirsten Wang, Kjell Gundersen, Gerd Kofoed.

 

 

Ved skrivebordet: Albert Lervik, Margrete Skjølberg og Per Ellevsøy. Bak ser vi Per Halse, Peggy Kruse og Bjørg Schjølberg.