2022 Sildeeventyret

8. november 2022 fyltes tribunene i Smøla bibliotek av historieinteresserte personer fra hele Smøla. Interessen er stor for boka Per Helge Pedersen og Åge Olsen har skrevet om sildefisket. Dette er en del av lokalhistorien vår.

Her var forfatter og tidligere journalist Per Helge Pedersen og støttespiller og boktrykker Terje Holm for å presentere boka og fortelle om sildeeventyret på Nordmørskysten på 50– og 60-tallet.

Historien ble levende fortalt gjennom ord og bilder: båter, redskap, fangstmetoder og forlis. Vi fikk høre om tøffe arbeidsforhold.

Publikum bidro med spørsmål og kommentarer. Her var det mange som hadde et forhold til fartøyene, folkene og fisket.