Vi bryr oss

Takk til @Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Varigfondet har gitt oss støtte til datamaskin og bildeskanner