Redaksjonen smlaminne 2022

Redaksjonen for Smølaminne 2022: Fra venstre Svein Rangnes, Merete Hofstad, Elisabeth Sørli og Magne Gjernes

Også i år har Smøla historielag gleden av å presentere en ny utgave av Smølaminne. Innholdet i årets artikler spenner som vanlig over et bredt spekter som vil gi leserne gode leseopplevelser. Her er noen appetittvekkere: Visste du at driftige vistdalinger kom til Vestsmøla i andre halvdel av det 18. århundret og på mange måter ble toneangivende i det aller meste av handelsvirksomheten her? Interessant er også artikkelen om havneutbyggingen på Veiholmen på 1930-tallet. Dette svært viktige prosjektet stod ferdig i 1937, men som leserne vil se, var veien fram dit lang og kronglete. Forfatteren mer enn antyder at uten denne utbyggingen ville det neppe ha bodd folk på Veiholmen i dag.


Interessen rundt Kulisteinen tar nok aldri slutt, og Odd Williamsen i Nordmøre museum har skrevet en fyldig artikkel om denne runesteinen sett i lys av det faktum at Norge, Sverige og Danmark har hver sin tidligkristne bautastein med runeinnskrift. Her kan du tilegne deg mye faktakunnskap fra en kunnskapsrik forfatter.
Anbefales kan også artikler som omhandler vassverksutbyggingen på Nordsmøla, Skalmen fyr, veiutbyggingene som har funnet sted på Smøla fra gammelt av og fram til nå, eller om tangfabrikkvirksomheten på Ersneset. For ikke å snakke om pandemien «spanskå», spanskesyken, som herjet så vel her til lands som i store deler av verden rett etter første verdenskrig og tok livet av ufattelig mange millioner mennesker. Heller ikke Smøla ble skånet.
Årboka er også krydret med artige og tankevekkende dikt, småstubber og illustrasjoner som skildrer hverdagsliv og gode minner fra en svunnen tid. Eller hva med artikkelen om da Edøypresten jaget Gammel-Erik? Her får vi stifte nærmere bekjentskap med Svarteboka!
I ukene 44-45 vil skoleelevene på Smøla drive dørsalg av Smølminne. Boka legges deretter ut for salg i butikker på Smøla og i Kristiansund, og kan også bestilles via Smøla historielags hjemmeside under fanen Butikk