Utskrift

Rundt 50 personer hadde funnet veien til arkeolog Kjell Breviks orientering om steinalderbosetting på Smøla og nærområdene.

Det ble ei fyldig orientering for ei lydhør og interessert forsamling. Brevik hadde også tatt med seg og viste fram en del gjenstander fra Vitenskapsselskapet i Trondheim.

 Kasserer Kåre Flataukan og leder i laget Magne Bastian Lervik var godt fornøyd med interessen og oppmøtet.

 


 
Roy Scott Heiersted åpnet møtet.


 

Hovedpersonene Roy Scott Heiersted som hadde opplegget for møtet, sammen med arkeolog Kjell Brevik.

 

 

Arkeologiske funn.