Utskrift

Vi var 15 personer som møtte til historielagets øytur til Arnøya 22. juli 2017. Egil Betten frakta oss trygt fram til Arnøya, der Birgitte Arnøy tok imot oss i den gamle fabrikkbygninga.

Foto: Karle Gjernes

Her fikk vi ei god og grundig orientering om aktivitetene i tidligere tider.
Smølas industrieventyr starta her i 1907 da Knut Arnøy reiste til Bergen som 40-åring for å lære om hermetikk. Foruten hermetikk var det produksjon av instrument, reiseeffekter og regnklær, og mange fleire aktiviteter. Her var det også postkontor og telefon.

Arnøya er i dag et feriested, men med tidligere stor aktivitet.

Foto: Karle Gjernes

Avreisen gikk fra Hamna, den andre boplassen på Arnøya.

Foto: Karle Gjernes

Takk til Birgitte som tok imot og orienterte, og til Bjørn Arnøy som stilte flytebrygge til disposisjon ved avreise.