Utskrift

Smøla historielag utgir årboka Smølaminne. Her presenteres lokalhistorisk stoff fra hele kommunen, både fagstoff, historier og dikt.

Boka er en del av medlemskapet i Smøla historielag.

Laget har også to spesialutgivelser: Faner på Smøla og Slåttar, salmar, stev og stubbar frå Smøla.

Bøkene og heftene er til salgs i vår Butikk.