Mange lag og foreninger har avlevert eller deponert sitt materiell i Smøla Historielags arkiv. Nå blir dette registrerert digitalt og satt i arkivverkets godkjente bokser. Etterhvert vil det bli anledning til å bruke arkivet aktivt for alle som ønsker det.

Merket viser at materialet er klausulert.

Årstallene viser til laget, foreningen eller enhetens oppstart og eventuelle opphør. Det betyr ikke at vi har materiell fra hele perioden.

Listen oppdateres etterhvert som materialet blir registrert og satt inn i systemet.

Dersom du er i besittelse av materiell fra noen av disse lagene eller andre lag og foreninger, er vi interessert i å ta vare på dette.

 

Avholdsforeninger

Avholdslaget Freidig Sørsmølen 1908 - 1933

Avholdslosjen Havsyn - Veidholmen 1885 -

Avholdslosjen Lys i Norden - Vestsmøla 1899 -

Avholdslosjen Søfuglen - Råket 1899 - 1966(?)

Barnelosjen Vaaren - Dyrnes 1911 -

DNTU Kutt Ut - 1986 - 1992 Smøla Juvente 1992 - 2005

Fråhaldslaget Framsteg - Hopen

Innsmøla avholdslag 1988 - 2014

Sydsmølens avholdsforening Barneblomsten 1893 -

Vestsmølen Barneavholdslag Fremad 1916 -

Vestsmølens avholdslag Dag over Norge 1888 -

 

Aviser og blad

Jul på Nordmøre 1935 -

Bydaaviser

Nordvestnytt 1988 -

Smølanytt 1987

Smølaværingen 1986 - 1987

 

Bibliotek

Edøy folkeboksamling 1839 - 1973

Brattvær folkeboksamling 1878 - 1973

Smøla folkebibliotek 1973 -

Smølen fiskerbibliotek 1885 - 1921

 

Bondelag

Rokstad bondekvinnelag 1970 - 1989

Smøla bondelag 1955 -

 

Bygdalag - Grendalag

Austsmøla Bygdalag 2005 - 2012

Nelvika grendalag 1984 -

Sørsmøla Bygdalag 1987 -

 

Dikt, sang og musikk

Sang, musikk og kor fra Smøla

Slåttar, salmar, stubbar og stev 2008 - 2012

Dikt og vers

 

Driftskredittlag

Innsmøla driftskredittlag 1948 - 1991

Nordvikja driftskredittlag 1948 - 1988

 

Energi

Grunneierlag Smøla Vindpark 1999 -

Smøla kraftlag 1946 - 1990

Smøla vindpark 1999 -

 

Fagforbund

Smøla Arbeidsmannsforening

 

Frimerkeklubb

Smøla frimerkeklubb 1981 -

 

Fiske og havbruk

Austsmøla og Rokstad fiskarlag 1926 -

Fiske og havbruk

Møreoppsynet av torskefiske

Sørsmøla fiskarlag 1929 -

Veidholmen fiskarlag 1905 - 2007

Vestsmøla fiskarlag 1899 -

Vestsmøla fiskomsetning SL 1940 - 1957

Veidholmen fiskesamvirke AL 1937 - 1989

 

Fiskevær

Veiholmen 1856 - 1927 Fiske og handel

Veiholmen

 

Forsikring

Edø herreds brandvæsen 1898 - 1917 Smølens Brandkasse 1917 - 1968

 

Fyr

Fyrstasjonene rundt Smøla 1833 - 2002

 

Handel og handelssteder

Coop Orkla Møre SA Avd 39 Coop Prix Hopen 1995 -

Henning A. Width 1870 - 1904

Hopen samvirkelag 1927 - 1994

Kommisjonær for ullvarer 1923 - 1965

Nordstrand 1907 - 1939

Sørsmøla samvirkelag 1946 -

Veidholmen samvirkelag 1939 -

Anders Width AS 1933 - 1976

 

Historie

Edøya

Minneoppgaver

Fornminner i Smøla

Grender og garder

Norsk skipsfartshistoriske selskap Nordmøre

Kuli

Sagn, myter og historier fra Smøla

Slektshistorie

Smøla museum 1980 -

Stedsnavn i Smøla

Øyer og vær rundt Smøla

 

Idrettslag

Idrettslaget Hauk 1933 -

Idrettslaget Parat 1962 - 1985

Idrettslaget Real

Smøla idrettslag 1985 -

Smyl idrettslag 1954 - 1985

 

Kirken

Brattvær kirke 1885 -

Edøy gamle kirke ca. 1190 -

Edøy kirke 1885 -

Hopen kirke 1892 -

Kirkelig fellesråd

Edøy Prestegjeld - Rosvoll prestegard

Smøla kirkeblad 1957 -

 

Kommunikasjoner - samferdsel:

Kommunikasjonsutvalget for Ytre Nordmøre

Møre skjærgaards dampskibsselskab

Smøla billag 1957 - 1986

Telegrafen i Smøla 1902 - 1978

Vei- og brubygging

 

Kommuner og etater

Edøy herred 1838 - 1915

 

Hopen kommune 1915 - 1960

Hopen forligskommision 1915 - 1927

Hopen forsyningsnemnd 1939 -

Hopen overformynderi 1928 - 1960   

 

Brattvær kommune 1915 - 1960

Bratvær overformynderi 1928 - 1960  

 

Edøy kommune 1915 - 1960

Edøy kommune Jordstyre 1915 - 1960

Edøy forliksråd 1928 - 1960

Edøy overformynderi 1928 - 1960   

 

Smøla kommune Brosjyrer og informasjonsmateriell 1960 -

Smøla kommune Jordstyre 1960 -

Smøla kommune Planer, budsjett, regnskap og årsmeldinger 1960 -

Smøla kommune Skolestyre 1960 -

Smøla kommune Utbyggingssaker 1960 -

 

Kornmagasin

Edøe Magasins

 

Kristelige foreninger

Dyrnes bedehusforening 1936 - 2015

Edøy kristelige ungdomsforening 1904 - 1991

Freddy - kristelig ungdomsklubb 1981 - 1984

Innsmøla kristelige ungdomsklubb 1968 - 1971

Innsmøla misjonsforening 1880 - 2003

Kvinnelaget Sjøgutten 1949 -

Nordsmøla kristelige ungdomsklubb 1968 - 1971

Rokstad Bedehusforening 1934 - 2005

Rokstad Indremisjons ungdomsforening

Skarpnes kvindeforening

Smøla kristelige ungdomsklubb 1878 - 1984

 

Landbruk

Edøy hesteavlslag 1919 - 1956

Innsmøla trøskelag

Landbruk - dokumenter og artikler

Ny Jord, myrdyrking og torv

Nordre Nordmøre forsøksring 1983 -

Smøla Beitelag

Smøla sauavlslag 1978 -

Vestsmøla kvegavlslag 1902 -

 

Legat

Marcelie og Ole Reitans legat 1967 - 2015

 

Musikkorps

Austsmøla musikkorps 1972 - 1987

Austsmøla og Innsmøla musikkorps 1987 - 2000

Edøy guttemusikk  1956 - 1965 - Innsmøla hornmusikk 1965 - 1987

Hopen skolemusikkorps 1968 - 1975 Nordsmøla musikkorps 1975 - 1997

Vestsmøla musikkorps 1960 - 2003

 

Natur og miljø

Smøla - geologi

Smøla hagelag 1985 -

Verneplan Smøla - Plante- og dyreliv

Vær og klima

 

Politiske partier

Valg

Smøla sosialistiske valgforbund 1974 -

Smøla Arbeiderparti

Smøla Framskrittsparti

Smøla Høyre

Smøla Kristelige folkeparti

Smøla Senterparti

Smøla Venstre 1909 -

 

Postkontor

Nordvika postkontor 1900 - 1989

 

Potetkokarlag

Innsmøla potetkokarlag 1955 - 1965

 

Privatarkiv

Jakob P. Bratvær 1847 - 1933

Olav J. Gjernes 1897 -1991

Nicolai Gjøstøl 1878 - 1936

Peter Annæus Høsteng 1874 - 1965

Bastian Width Kuløy 1878 - 1960

Albert Lervik 1924 -

Ole Pedersen Lind 1937 - 1989

Ingar Roksvåg 1898 - 1958

Georg Thomander Soleim 1869 - 1940

 

Redningsforeninger

Innsmøla redningslag 1943 - 1953

 

Redskapslag

Innsmøla redskapslag

 

Sanitetsforeninger

Edøy sanitetsforening 1919 - 1999

Edøy sanitetsforening - Innsmøla avdeling

Edøy sanitetsforening - Edøy avdeling

Edøy sanitetsforening - Jøsundet avdeling

Edøy sanitetsforening - Nelvika avdeling

Edøy sanitetsforening - Rosvoll avdeling

Edøy sanitetsforening - Yngresavdeling 1983 - 1996

Rosvoll sanitetsforening 1999 - 2003

Smyl sanitetsforening 1996 -

Smøla fellesforening av NKS 1933 - 1985

Storheia sanitetsforening 1946 - ?

 

Skoglag

Smøla skoglag 1960 -

 

Skole

Innsmøla skole 1971 - 2017

Rangnes skule 1880 - 1971

Skoleboksamlingene 1936 - 1971

Skolehistorie

Skolelærer Lars Soleims arkiv 1841 - 1935

Smøla realskole 1951 - 1975

Smøla videregående skole 1990 - 2000

 

Skytterlag

Dyrnes skytterlag

Innsmøla skytterlag

Smøla skytterlag 1890 -

 

Speider

1. Smøla - Innsmøla 1977 -

 

Søndagsskole

Innsmøla søndagsskole

Dyrnes søndagsskole 1910 -

 

Ungdomslag

Austsmøla ungdomslag 1890 - 2004

Innsmøla ungdomslag 1896 -

Innsmøla ungdomslag - Kvinneklubben Kjerringrokk 1971 - 1999

Smøla ungdomslag 1917 -

Ungdomslaget Enighet 1900 - 1987

Ungdomslaget Fremskridt 1901 - 1906 Ungdomslaget Fram 1936 - 2000

Ungdomslaget Framsteg - Råket

Ungdomslaget Framtida - Jøstølen 1897 -

Veidholmen ungdomslag

 

Velforeninger

Innsmøla Vel 1970 -

 

2. verdenskrig

2. verdenskrig på Smøla

Festung Edøy 1941 - 1945

Støttepunkt Nordvik 1941 - 1945

 

Virksomheter

Bedriftshistorie

Dahl Preserving co 1914 - 1935 Trondhjem Canning 1936 - 1958

Smøla kobberverk 1721 - 1938

Smølen sparebank 1902 - 1973

Vestsmøla mekaniske verksted

 

Annet

Film fra Smøla

Fru Guri av Edøy 1990 -

Matrikkel for Smøla

Ord og uttrykk fra Smøla

Reiseliv

Smøla kameraklubb 2009 -

Stedsnavn i Smøla

Utvandringen til Amerika