Mange lag og foreninger har avlevert eller deponert sitt materiell i Smøla Historielags arkiv. Nå blir dette registrerert digitalt og satt i arkivverkets godkjente bokser. Etterhvert vil det bli anledning til å bruke arkivet aktivt for alle som ønsker det.

Merket viser at materialet er klausulert.

Årstallene viser til laget, foreningen eller enhetens oppstart og eventuelle opphør. Det betyr ikke at vi har materiell fra hele perioden.

Listen oppdateres etterhvert som materialet blir registrert og satt inn i systemet.

Dersom du er i besittelse av materiell fra noen av disse lagene eller andre lag og foreninger, er vi interessert i å ta vare på dette.

 

Avholdsforeninger

Avholdslaget Freidig Sørsmølen

Avholdslosjen Havsyn - Veidholmen

Avholdslosjen Lys i Norden - Vestsmøla

Avholdslosjen Søfuglen - Råket

Barnelosjen Vaaren - Dyrnes

DNTU Kutt Ut -  Smøla Juvente

Fråhaldslaget Framsteg - Hopen

Innsmøla avholdslag

Sydsmølens avholdsforening Smørblomsten

Vestsmølen Barneavholdslag Fremad

Vestsmølens avholdslag Dag over Norge

 

Aviser og blad

Jul på Nordmøre

Lokale aviser og blad

Nordvestnytt

Smølaværingen

 

Bibliotek

Edøy folkeboksamling

Brattvær folkeboksamling

Smøla folkebibliotek

Smølen fiskerbibliotek

 

Bondelag

Rokstad bondekvinnelag

Smøla bondelag

 

Bygdalag - Grendalag

Austsmøla bygdalag

Nelvika grendalag

Sørsmøla bygdalag

 

Dikt, sang og musikk

Sang, musikk og kor fra Smøla

Slåttar, salmar, stubbar og stev

Dikt og vers

 

Driftskredittlag

Innsmøla driftskredittlag

Nordvikja driftskredittlag

 

Energi

Smøla kraftlag

Smøla vindpark

 

Fagforbund

Smøla Arbeidsmannsforening

 

Film og lydopptak

Film og video fra Smøla

 

Fiske, fiskeomsetning og havbruk

Austsmøla og Rokstad fiskarlag

Fiske, fangst og havbruk

Fiskarkvinnelaget Havbrott

Møreoppsynet av torskefiske

Nordsmøla fiskarlag

Sørsmøla fiskarlag

Veidholmen fiskarlag

Vestsmøla fiskarlag

Vestsmøla fiskomsetning SL

Veidholmen fiskesamvirke AL

 

Fiskefartøy og skipsfart

MF Rødving

MK Signal

Norsk skipsfartshistorisk selskap for Nordmøre

 

Fiskevær

Veiholmen - Fiske og handel

Veiholmen

 

Forsikring

Edø herreds brandvæsen - Smølens Brandkasse

 

Frimerkeklubb

Smøla frimerkeklubb

 

Fyr

Fyrstasjonene rundt Smøla

 

Grunneierlag

Grunneierlag Smøla vindpark

Smøla grunneierlag

 

Handel og handelssteder

Coop Orkla Møre SA Avd 39 Coop Prix Hopen

Henning A. Width

Hopen samvirkelag

Kommisjonær for ullvarer

Nordstrand handelssted

Sørsmøla samvirkelag

Veidholmen samvirkelag

Anders Width AS

 

Historie

Edøya

Fornminner i Smøla

Grender og garder

Kuli

Minneoppgaver

Sagn, myter og historier fra Smøla

Slektshistorie

Smøla museum

Stedsnavn i Smøla

Utvandringen til Amerika

Øyer og vær rundt Smøla

 

Idrettslag

Idrettslaget Hauk

Idrettslaget Parat

Idrettslaget Real

Smøla idrettslag

Idrettslaget Sleipner - Smyl idrettslag

 

Kirken

Brattvær kirke

Edøy gamle kirke 

Edøy kirke

Hopen kirke

Kirkelig fellesråd

Edøy Prestegjeld - Rosvoll prestegard

Smøla kirkeblad

 

Kommuner og etater

Edø herred 1838 - 1915

 

Hopen kommune 1915 - 1960

Hopen forligskommision

Hopen forsyningsnemnd

Hopen overformynderi   

 

Brattvær kommune 1915 - 1960

Bratvær overformynder  

 

Edøy kommune 1915 - 1960

Edøy kommune Jordstyre

Edøy forliksråd

Edøy overformynderi   

 

Smøla kommune Brosjyrer og informasjonsmateriell 1960 -

Smøla kommune Jordstyre

Smøla kommune Planer, budsjett, regnskap og årsmeldinger

Smøla kommune Skolestyre

Smøla kommune Utbyggingssaker

 

Kommunikasjoner - samferdsel

Eines telegrafstasjon

Kommunikasjonsutvalget for Ytre Nordmøre

Møre skjærgaards dampskibsselskab

Smøla billag

Stiftelsen dampskipet Kværnes

Telegrafen i Smøla

Vei- og brubygging

 

Kornmagasin

Edøe Magasins

 

Kristelige foreninger

Dyrnes bedehusforening

Edøy kristelige ungdomsforening

Freddy - kristelig ungdomsklubb

Innsmøla kristelige ungdomsklubb

Innsmøla misjonsforening

Kvinnelaget Sjøgutten

Nordsmøla kristelige ungdomsklubb

Rokstad Bedehusforening

Rokstad Indremisjons ungdomsforening

Skarpnes kvindeforening

Smøla kristelige ungdomsklubb

 

Landbruk

Edøy hesteavlslag

Innsmøla trøskelag

Landbruk - dokumenter og artikler

Ny Jord, myrdyrking og torv

Nordre Nordmøre forsøksring

Smøla beitelag

Smøla sauavlslag

Vestsmøla kvegavlslag

Villsau fra Smøla

 

Legat

Marcelie og Ole Reitans legat

 

Musikk

Musikkutgivelser fra Nordmøre

 

Musikkorps

Austsmøla musikkorps

Austsmøla og Innsmøla musikkorps

Edøy guttemusikk - Innsmøla hornmusikk

Hopen skolemusikkorps - Nordsmøla musikkorps

Smøla aspirantkorps

Smøla musikkorps

Vestsmøla musikkorps

 

Museum

Rosvoll prestegårds venneforening

Smøla museum

 

Natur og miljø

Smøla - geologi

Smøla jeger- og fisk

Smøla hagelag

Plante- og dyreliv Verneplan

Vær og klima

 

Politiske partier

Smøla sosialistiske valgforbund

Smøla Arbeiderparti

Smøla Framskrittsparti

Smøla Høyre

Smøla Kristelige folkeparti

Smøla Senterparti

Smøla Venstre

Valg

 

Postkontor

Nordvika postkontor

 

Potetkokarlag

Innsmøla potetkokarlag

 

Privatarkiv

Jakob P. Bratvær

Olav J. Gjernes

Nicolai Gjøstøl

Peter Annæus Høsteng

Kristoffer Rangnes

Bastian Width Kuløy

Albert Lervik

Ole Pedersen Lind

Ingar Roksvåg

Georg Thomander Soleim

 

Redningsforeninger

Innsmøla redningslag

 

Redskapslag

Innsmøla redskapslag

 

Sanitetsforeninger

Edøy sanitetsforening

Edøy sanitetsforening - Edøy avdeling

Edøy sanitetsforening - Innsmøla avdeling

Edøy sanitetsforening - Jøsundet avdeling

Edøy sanitetsforening - Nelvika avdeling

Edøy sanitetsforening - Rosvoll avdeling

Edøy sanitetsforening - Yngresavdeling

Rokstad sanitetsforening

Rosvoll sanitetsforening

Smyl sanitetsforening

Smøla fellesforening av NKS

Storheia sanitetsforening 

 

Skoglag

Smøla skoglag

 

Skole

Innsmøla skole

Nordsmøla skole

Rangnes skule

Skoleboksamlingene

Skolehistorie

Skolelærer Lars Soleims arkiv

Smøla realskole

Smøla videregående skole

 

Skytterlag

Dyrnes skytterlag

Innsmøla skytterlag

Smøla skytterlag

Sørsmøla skytterlag

 

Speider

1. Smøla - Innsmøla

 

Søndagsskole

Dyrnes søndagsskole

Innsmøla søndagsskole

 

Ungdomslag

Austsmøla ungdomslag

Innsmøla ungdomslag

Innsmøla ungdomslag - Kvinneklubben Kjerringrokk

Smøla ungdomslag

Ungdomslaget Enighet Sørsmøla

Ungdomslaget Fremskridt - Ungdomslaget Fram Edøya

Ungdomslaget Framsteg - Råket

Ungdomslaget Framtida - Jøstølen

Veidholmen ungdomslag

 

Velforeninger

Innsmøla vel

 

2. verdenskrig

2. verdenskrig i Smøla

Festung Edøy

Støttepunkt Nordvik

 

Virksomheter

Bedriftshistorie

Dahl Preserving co - Trondhjem Canning

Eines tangmølle

Smøla kobberverk

Smølen sparebank

Veidholmen fisk

Vestsmøla mekaniske verksted

 

 

Annet

Faner i Smøla

Film fra Smøla

Fru Guri av Edøy

Innsmøla foredragslag

Kart

Matkultur i Smøla

Matrikkel for Smøla

Nasjonalt minnesmerke for Oscar Tybring

Ord og uttrykk fra Smøla

Reiseliv

Sjøruller

Smøla kameraklubb

Stedsnavn i Smøla

Særoppgaver - ulike emner

Utvandringen til Amerika