Naeringshistorie

Etter en lengre koronapause, kunne vi igjen arrangere møte for medlemmene.

Fortsatt  var nok mange skeptiske til å samles, så det ble en nokså liten forsamling.

De som var til stede fikk høre om noe næringsutvikling på Nordmøre - og Smøla. Blant annet om sagbruk, hermetikkfabrikker og båtbygging.

Han fortalte også om storhetstida for Kristiansund, om klippfiskhandelen og Nicolay Knudtzon.

 

 

 

 

 

 2020 Kristian Fostervold

Med koronaforebyggende tiltak som god avstand, håndsprit og engangsutstyr møtte torsdag 15. oktober et 20-talls tilhørere i Bakkamyra for å få presentert Daniel Hagerups liv og virke. Her ble de møtt av en svært engasjert foredragsholder, Kristian Fostervold.

Bakgrunnen for hans interesse for Daniel Hagerup var et besøk i Angvika der han møtte Hagerups kunst. Senere fant han boka om kunstneren.

2020 Forside

Boka kom ut i 2009 med Ivar Grimsmo og Magne Gjernes som redaktører. Den viser den store bredden i Hagerups kunst. Han var møbeldesigner, treskjærer, billedhugger og læremester. Boka er fortsatt til salgs i publikumssenteret i Smøla rådhus.

Arbeidene hans finnes blant annet i Brattvær kirke, Nordlandet kirke i Kristiansund, Veøy kirke og hurtigruta Finnmarken.

I Gurisentret vil en også kunne se eksempler på Daniel Hagerups arbeid.

 2020 Kristian Fostervold2

 Etter foredraget ble det servert kaffe og kake.

 

Torsdag 13. september kl. 18 arrangerte Smøla historielag møte om temaet gamle bilder i en digital verden. Dårlig oppmøte, men interessant for oss som var tilstede. Fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen fortalte hvordan vi best tar vare på bilder, og om hva som er verdt å ta vare på.

Han tilbød også å komme tilbake for ei dugnadsøkt i Lokalhistorisk arkiv. Da blir oppgaven å legge tilrette for avfotografering av bilder som arkivet har lagret. Ragnar Albertsen stiller med utstyr.

Han oppfordret oss også til å gå inn på Fylkets fotobase og legge inn tekst på bildene fra Smøla.

Kaffe, vafler og kake ble servert.

 

Foto: Åse Brandvold

Fredag 15. mars arrangerte Smøla historielag og Smøla bibliotek forfattermøte med Per Anders Todal fra Todalen i Aure. Vel 50 personer møtte opp for å få med seg foredraget.

Han har jobbet som journalist i avisen Dag og Tid, men har brukt fem år på å samle stoff til boka Havlandet. Historia om hava som skapte Noreg der han på mesterlig vis skildrer havene som omgir oss.

Vi ble tatt med på en spennende og interessant reise både havet og under havet. Han har vært med på tokt ute på havene sammen med fiskere, forskere og kystvakt.

Dette er en bok full av kunnskap. Her presenteres havets historier og biologi, som for eksempel fiskens vandring og ødelagte korallrev.

Han fortalte også om presset på ressursene, forurensing og plast. Om oppdrettsnæring og oljevirksomhet og også om oppvarming og forsuring av havene.

Han viser stor kunnskap og innsikt - og ikke minst kjærlighet til havet.

 

 

Tirsdag 23. januar 2018 markerte Smøla historielag i Samfunnshuset på Veiholmen 40-årsjubileet for Veiværsveien som ble tatt i bruk høsten 1977. Veien har nå fått navnet Skjærgårdsveien. 

Foto: Kurt Sivertsen

Magne Bastian Lervik kunne ønske vel 40 frammøtte velkommen før Karle Gjernes fortalte om og viste bilder fra prosessen fram mot vei. Da den første tanken ble sådd først på 1950-tallet av Johan Rokstad jr., virket det nok som et fantasiprosjekt. Fylkestinget avslo søknaden i 1962, men 10 år senere var det klart for de første bevilgningene fra staten. I 1974 ble første spadestikk tatt. Sikkerhetstiltakene var den gang ikke så strenge som nå, så det ble flere dispensasjoner for de som ønsket å kjøre over brua. Både lege, ambulanse, brudepar og godsrute kjørte over brua før den var ferdig. Per Ellevsøy forteller at han kjørte dyretransport over brua før det kom rekkverk. "Det var skummelt og fryktelig langt ned", forteller han videre.

Foto: Kurt Sivertsen

Etter veihistorien var det ordfører Roger Osen som gjorde rede for veiens betydning for Veiholmen og Smøla forøvrig - både for næringsliv og bosetning.

Foto: Kurt Sivertsen

Endelig etter 40 år ble veien offisielt åpnet. Ordfører i 1977, Karle Gjernes, og medlem av den den gang kommunalt oppnevnte veikomiteen, Jann Kristoffersen, holdt snora, mens dagens ordfører Roger Osen tok på seg ordførerkjedet foretok snorklippingen foran en stående forsamling.

Foto: Kurt Sivertsen

Alle tre fikk overrakt blomster fra leder Magne Bastian Lervik.

Avslutningsvis redegjorde Kurt Sivertsen for et planlagt bokprosjekt om Veiholmen etter at veien kom. Han siterte fra materialet til veisøknadene og spesielt anbefalingene fra distriktslege Idland og sogneprest Kjellevold som ofte hadde praktiske problemer med å komme seg til Veidholmen. Nevnes må også Smøla Bil- og Båtlag og Smøla bondelag som framtidsrettet spådde at Veidholmen ville bli et stort turistmål.

Liebhaber serverte kaffe og deilige kaker.