Lørdag 21. juli var det tid for årets sommertur - denne gang til Glasøya. Her har det bodd folk siden 1500-tallet og fram til 1982. Øya er kupert, noe skogvokst og brukes som feriested - og beite for utgangarsau.Husene ligger fritt og sørvendt med utsikt mot fjorden og Tustnafjellene.

Dagens reiseleder, Karle Gjernes.

Vi la til ved Alsvika der siste fastboende hadde tilhold. Nå er plassen blitt feriehus. Karle Gjernes orienterte om bosteder og beboere før vi la ut på turen. I nydelig sommervær ble vi svært godt mottatt av huseierne på øya. Både Kjell, Ingrunn og Elin Karstensen fra Mettergarden og Jullianne Hansen og Lasse Stokke fra Sygarden møtte oss og ble med på vandringen mellom gårdene. Ingrunn, Elin og Kjell fortalte om utskifting av eiendommer, flytting av hus og om leveforhold på Glasøya.

Asbjørn Karstensen og Lasse Stokke trives begge godt på Glasøya.

Tuftene etter noen av husene kan ennå sees noen steder.

Her fundamentet til den gamle låvebrua. Et flott kulturminne.

Nordigarden.

I Nordigarden ble vi møtt av familien Berget Dahl, som har stedet som feriebolig nå. Like bortenfor ligger øyas høyste topp Storhaugen, 44 meter over havet.

Mettergarden med Sygarden i bakgrunnen.

Familien Karstensen tok oss med videre til sin hjemplass - Mettergarden. Her ble matpakkene fortært og historien fortalt i solskinnet ute på den lune plassen foran huset.

Sygarden

Videre gikk turen til Sygarden - der Jullianne Hansen og Lasse Stokke orienterte om gården og husets historie. Her kunne vi spasere i den gamle, fine hagen med steingjerde rundt.

På tilbakeveien stilte Ingrunn Karstensen med is til alle som ønsket det!

Vel 30 personer deltok på årets tur.

 Alle foto: Svein Rangnes

 

 

 

Vi var 15 personer som møtte til historielagets øytur til Arnøya 22. juli 2017. Egil Betten frakta oss trygt fram til Arnøya, der Birgitte Arnøy tok imot oss i den gamle fabrikkbygninga.

Foto: Karle Gjernes

Her fikk vi ei god og grundig orientering om aktivitetene i tidligere tider.
Smølas industrieventyr starta her i 1907 da Knut Arnøy reiste til Bergen som 40-åring for å lære om hermetikk. Foruten hermetikk var det produksjon av instrument, reiseeffekter og regnklær, og mange fleire aktiviteter. Her var det også postkontor og telefon.

Arnøya er i dag et feriested, men med tidligere stor aktivitet.

Foto: Karle Gjernes

Avreisen gikk fra Hamna, den andre boplassen på Arnøya.

Foto: Karle Gjernes

Takk til Birgitte som tok imot og orienterte, og til Bjørn Arnøy som stilte flytebrygge til disposisjon ved avreise.

Tirsdag 26. juli arrangerte Historielaget fottur/vandring til Skjøttøya ved Hopen. Værmeldingen glimtet til med ekstremvarsel: Mye regn, opptil 50 mm i løpet av kort tid. Dette får nok ta sin del av skylda for det lave oppmøtet. For de som møtte opp ble det en uforglemmelig vandring i oppholdsvær.

Første stopp var brua over til Skjøttøya. Her fortalte Elisabeth og Oddrun om bruas tilblivelse og bruk. Tuftene etter sommerfjøset ble besøkt før vi tok en liten rast med prat og fortelling på «Kvilarhaun» og vandret videre til tunet på øya. Her holdt Elisabeth og Oddrun et kåseri om Skjøttøyas historie fra de første beboerne til katastrofen som inntraff 3. oktober 1960, og fraflyttingen.

Arrangementet ble avsluttet med vandring tilbake til utgangspunktet Hopen Brygge, som serverte middag til de som var sultne etter turen.

 

Broa over til Skjøttøya.

 

Utsikt fra Kvilarhaun.

 

Oddrun og Elisabeth kåserer.

 

Skjøtøy-jekta. Sto trolig i sørstua i gammelhuset, igjenfunnet i brønnen og restaurert.

Smøla historielag la ikke opp til egen øytur, men anbefalte øyturen som Norsk myrmuseum hadde til Spilvalen 21. juli 2015.

Det ble en vellykka tur, og over 50 personer deltok.

Tore Egil Kuløy orienterte om Spilvalens historie fra starten i 1873  fram til idag. Han hadde ei grundig og interessant framstilling. Det var fiskemottak, og det var fjøs med kyr på båsen. Drift med dyr på øyene var nok spesielt. Marit Holme Mehlum som har skrevet bok om sæterdrift på Nordmøre har der tatt for seg litt om krøtterdrift på øyene i Sørsmølaområdet.

Sammen med Ringsøya er dette et av de yngste fiskeværene til Smøla.

 

Turen starta fra Jøstølen med båtskyss til Spilvalen. Per Betten var trygg båtfører.

 

Tore orienterer ei lydhør forsamling

 

Sentrale personer for øyturen Tore Kuløy, Sissel Børmark som er etterslekt til eieren av fiskeværet, Marit Mehlum som har skrevet boka om Seterdrift på Nordmøre og Rannei Botten daglig leder av Norsk myrmuseum.

 

Smøla historielag sin øytur 2014 gikk til Ringholmen med Tyrhaug fyr. Det var et 40-talls personer som fant veien til den gamle ferjekaia på Kyrhaug og fikk båtskyss til fyret. Familien Ellevsøy tok i mot med stor gjestfrihet. Ståle kjørte i skytteltrafikk til og fra. Laila hadde kaffe og bakkelsplatene klare til servering. Lena hadde grundig orientering om historien til fyret, og Per viste rundt i bygningene.

Dette er et av de eldste fyrene i landet, og familen Ellevsøy har gjort en grundig innsats for vedlikeholdet her i samarbeid med Kystverket.

 

Tyrhaug fyr

 

Ny gruppe kommer til fyret

 

Noen av gjestene i solveggen på Tyrhaug fyr

 

Laila, Lena, Såle og Per Ellevsøy