stadnamnkart

Smøla historielag har fått tildelt midler fra Norsk språkråd for å registrere stedsnavn på Smøla. Spesielt på østsiden og midt-Smøla er få navn registrert. Men også på flere deler av øya er det navn som mangler - se: Norgeskart

Det kan blant annet være navn på hauger, tuer, bukter, viker, jordstykker og bekker.

Dersom du har notert navn som ikke står på kartet, er vi interessert i å få tatt vare på disse - ta i så fall kontakt med prosjektleder Rannei Botten.