1: Arkivmateriell som ikke er heftet med klausul kan lånes ut til gjennom syn i Arkivets møterom.

2: Bruk av originalt arkivmateriale krever forsiktig bruk fordi dette er uerstattelig.

- Mat og drikke skal ikke stå på samme bord som arkivmaterialet.

- Vær tørr og ren på hendene.

- Protokoller og dokumenter skal ligge på et bord når de er i bruk.

- Åpne protokoller skal ikke legges oppå hverandre.

- Arkivmateriale skal ikke brukes som skriveunderlag.

- Det skal ikke settes merkes i arkivmaterialet med penn, blyant eller lages bretter i arkivsakene.

- Vær varsom når du blar i protokoller og dokumenter, og ved åpning og lukking av protokoller

- Åpne bare en arkivboks om gangen, og passe på at rekkefølgen i dokumentene ikke blir endret.

- Fjern aldri noe av innholdet, og melde fra hvis du mener noe ligger feil eller mangler.

3: Arkivmaterialet skal ikke fjernes fra Lokalhistorisk arkivs lokaler. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller.

4: Arkivet disponerer kopimaskin og skanner, og det er mulig å få kopiert deler av arkivmaterialet, slik at kopier kan tas med ut av arkivet

5: Opplysninger som en ved innsyn i arkivmaterialet får kjennskap til, som kan skade, krenke eller såre andre, må en ikke la komme videre.

6: Til offentliggjøring av brev, opptegnelser eller andre dokumenter i sin helhet som arkivet eier, trengs særskilt samtykke fra Lokalhistorisk arkiv.

- Lokalhistorisk arkiv oppfordrer brukere av arkivet om å gi Lokalhistorisk arkiv en kopi av offentliggjort/publisert materiale der en har gjort bruk av kilder fra Lokalhistorisk arkiv.

 

Lokalhistorisk arkiv 01.04.2016