Brattværet

Huset som står er trolig huset til Johan Aukan (1838-1902). Han hette opprinnelig Johan Edvard Jonasson og kom fra Hitra, oppvoksen på Monsøya ved Dyrnes. (Se Smøla Bygdebok bind 7, side 510-  515). Huset ble flytta hit fra Stemshaug i Aure rundt 1861. Neste bruker Albert Samuelsen flytta i 1905 huset til Nordnes på Dyrnes. Etter dette sto det ikke hus på Aukan før Karl Og Petrine Kruse bygde hus her i 1948-49.(Opplysningane er fra Petter Erling Talleraas)

 Foto: NLR

Dyrnesvågen

 

 

 

Nordstrand - Dyrnes

 Foto: NLR

 

Råkholmene

 

Veiholmen

Foto: A/S forenede Fotografer, Stavanger

 

Hopen

 

Nordvik

 

 

Nerdvika

 

Innsmøla

 

 

 

Rosvoll

 

Edøya

Foto: H. Ormset, Aure

 

Gjøstølen

 

Lyngværet

 

Hallarøya

 Utg: T.Hjems Kunstforlag