Mange lag og foreninger har avlevert eller deponert sitt materiell i Smøla Historielags arkiv. Nå blir dette registrerert digitalt og satt i arkivverkets godkjente bokser. Etterhvert vil det bli anledning til å bruke arkivet aktivt for alle som ønsker det.

Merket viser at materialet er klausulert.

Årstallene viser til laget, foreningen eller enhetens oppstart og eventuelle opphør. Det betyr ikke at vi har materiell fra hele perioden.

Listen oppdateres etterhvert som materialet blir registrert og satt inn i systemet.

Dersom du er i besittelse av materiell fra noen av disse lagene eller andre lag og foreninger, er vi interessert i å ta vare på dette.

 

2. verdenskrig

2. verdenskrig i Smøla

Festung Edøy

Støttepunkt Nordvik

 

4. H

Skarven 4 H

 

Avholdsforeninger

Avholdslaget Freidig - Sørsmølen

Avholdslosjen Havsyn - Veidholmen

Avholdslosjen Lys i Norden - Vestsmøla

Avholdslosjen Søfuglen - Råket

Barnelaget Håpet - Innsmøla

Barnelosjen Vaaren - Dyrnes

DNTU Kutt Ut -  Smøla Juvente

Fråhaldslaget Framsteg - Hopen

Høgda kvinnelag - Nelvika

Innsmøla avholdslag

Nordmøre fylkeslag av DNT

Råket barneavholdslag Nordlys

Smøla felleslag av DNT

Sydsmølens avholdsforening Smørblomsten

Vestsmølen Barneavholdslag Fremad

Vestsmølens avholdslag Dag over Norge

 

Aviser og blad

Jul på Nordmøre

Lokale aviser og blad

Nordvestnytt

Russeaviser VGS

Smølaværingen

Vårsol

 

Barneforeninger

Barneforeningen Barnetro

Barneforeningen Lyngblomsten

Barnelaget Vårvon

Gutteklubben Hjortefot

Solstrålen

 

Bibliotek

Edøy folkeboksamling

Brattvær folkeboksamling

Skoleboksamlingene

Smøla folkebibliotek

Smølen fiskerbibliotek

 

Bondelag

Rokstad bondekvinnelag

Smøla bondelag

 

Bygdalag - Grendalag - Samfunnshus

Austsmøla bygdalag

Innsmøla samfunnshus

Nelvika grendalag

Rosvoll grendalag

Sørsmøla bygdalag

Veidholmen samfunnshus

 

Dikt, sang og musikk

Musikkutgivelser fra Nordmøre

Sang, musikk

Hopen mannskor og Hopen damekor

Slåttar, salmar, stubbar og stev

Dikt og vers

Smølasanger

 

Driftskredittlag

Innsmøla driftskredittlag

Nordvikja driftskredittlag

 

Energi

NEAS

Nordheim transformatorlag

Smøla kraftlag

Smøla vindpark

 

Fagforbund

Smøla Arbeidsmannsforening

 

Film og lydopptak

Film og video fra Smøla

Film og video fra nabokommuner

 

Fiskarlag

Austsmøla og Rokstad fiskarlag

Fiskarkvinnelaget Fjordgløtt

Fiskarkvinnelaget Havbrott

Nordsmøla fiskarlag

Sørsmøla fiskarlag

Trøndelag og Møre småhvalfangerlag

Veidholmen fiskarkvinnelag

Veidholmen fiskarlag

Vestsmøla fiskarlag

 

Fiske, fiskeomsetning og havbruk

Fiske, fangst og havbruk

Global Smøla

Møreoppsynet av torskefiske

Smøla fishpartners

Veidholmen fisk

Vestsmøla fisk

Vestsmøla fiskomsetning SL

Veidholmen fiskesamvirke AL

 

Fiskefartøy og fraktbåter

MK Elieser

MF Rødving

MK Signal

Norsk skipsfartshistorisk selskap for Nordmøre

Smøla kystlag

 

Fiskevær

Veiholmen

Veiholmen fiskevær 1855 - 1920

Veiholmen fiskevær 1921 - 1935

 

Forsikring

Edø herreds brandvæsen - Smølens Brandkasse

 

Frimerkeklubb

Smøla frimerkeklubb

 

Foto

Smøla kameraklubb

 

Fyr

Fyrstasjonene rundt Smøla

 

Grunneierlag

Grunneierlag Smøla vindpark

Smøla grunneierlag

 

Handel og handelssteder

Anders Width AS

Bakeriet - Veiholmen

Einar Næbb Vikan

Henning A. Width

Hopen samvirkelag - Coop Orkla

Innsmøla kooperative innkjøpslag

Kommisjonær for ullvarer

Leif Soleim landhandel

Nordstrand handelssted

Smølens handelsforening

Sørsmøla samvirkelag

Veidholmen samvirkelag

 

Helse

Ambulanseforeningen

Smøla revmatikerlag

 

Historie

Fornminner i Smøla

Fortellinger fra Smøla

Grender og garder

Kuli

Nordmøre historielag

Sagn, myter og historier fra Smøla

Slekt og data Smøla

Slektshistorie

Smøla geologi

Smøla historielag

Smøla museum

Stedsnavn i Smøla

Utvandringen til Amerika

Øyer og vær rundt Smøla

 

Håndverk

Smøla husflidslag

 

Idrettslag

Idrettslaget Hauk

Idrettslaget Parat

Idrettslaget Real

Idrettslaget Sleipner - Smyl idrettslag

Idrettslaget Væring

Smøla idrettslag

Sportsklubben Havørn

Turløyper

 

Interesseorganisasjoner

Nei til atomvåpen

 

Kirken

Brattvær kirke

Edøy gamle kirke 

Edøy kirke

Hopen kirke

Kirkelig fellesråd

Edøy Prestegjeld - Rosvoll prestegard

Smøla kirkeblad

 

Kommuner og etater

Edø herred 1838 - 1915

Edø herred overformynderi

Hopen kommune 1915 - 1960

Hopen overformynderi   

Brattvær kommune 1915 - 1960

Bratvær overformynder  

Edøy kommune 1915 - 1960

Edøy overformynderi   

Smøla kommune 1960 -

Smøla kommune Kulturkalender

 

Kommunikasjoner - samferdsel

Kommunikasjonsutvalget for Ytre Nordmøre

Møre skjærgaards dampskibsselskab

Nordmøre trafikkselskap

Rutehefter

Smøla billag

Stiftelsen dampskipet Kværnes

Telefonhistorie

Vei- og brubygging

 

Kristelige foreninger

Dyrnes bedehusforening

Dyrnes indremisjonsforening

Edøy kristelige ungdomsforening

Freddy - kristelig ungdomsklubb

Innsmøla kristelige ungdomsklubb

Innsmøla misjonsforening

Kvinnelaget Sjøgutten

Kongomisjonen

Kristelig fakultets vennering

Nordsmøla kristelige ungdomsklubb

Rokstad Bedehusforening

Rokstad Indremisjons ungdomsforening

Råket finnemisjon

Råket misjonsforening

Skarpnes kvindeforening

Smøla kristelige mannsforening

Smøla kristelige ungdomsklubb

Stensønes bedehusforening

Tenpluggen

Veiholmen baptistforening

 

Landbruk

Edøe magasins

Edøy hesteavlslag

Innsmøla trøskelag

Landbruk - dokumenter og artikler

Ny Jord, myrdyrking og torv

Nordre Nordmøre forsøksring

Smøla beitelag

Smøla sauavlslag

Smøla skoglag

Vestsmøla kvegavlslag

Villsau fra Smøla

 

Legat

Marcelie og Ole Reitans legat

 

Musikkorps

Austsmøla musikkorps

Austsmøla og Innsmøla musikkorps

Edøy guttemusikk - Innsmøla hornmusikk

Hopen skolemusikkorps - Nordsmøla musikkorps

Smøla aspirantkorps

Smøla janitsjar

Smøla musikkorps

Veidholmen musikkorps

Vestsmøla musikkorps

 

Museum

Rosvoll prestegårds venneforening

Smøla museum

 

Natur og miljø

Hjorteforvaltning

Smøla - geologi

Smøla jeger- og fisk

Smøla hagelag

Plante- og dyreliv Verneplan

Vær og klima

 

Politiske partier

Smøla sosialistiske valgforbund

Smøla Arbeiderparti

Smøla Framskrittsparti

Smøla Høyre

Smøla Kristelige folkeparti

Smøla Senterparti

Smøla til Trøndelag

Smøla Venstre

Valg

 

Postkontor

Nordvika postkontor

 

Potetkokarlag

Innsmøla potetkokarlag

 

Privatarkiv

Bratvær, Jakob P.

Echoff, Nils

Gjernes, Olav J.

Gjøstøl, Nicolai

Grønvik, John

Grønvika

Hagerup, Daniel

Henriksen, Petronella

Høsteng, Peter Annæus

Kruse, Olga

Kuløy, Bastian Width

Lervik, Albert

Lind, Ole Pedersen

Rangnes, Johannes, Kristian, Olaf, Ole, Sigvart

Rangnes, Kristoffer

Rangnes, Ole G. J.

Reitan, Einar

Roksvåg, Ingar

Skarpnes, Alfred

Soleim, Georg Thomander

Tyrhaug, Inge

 

Redningsforeninger

Innsmøla redningslag

Nasjonalt minnesmerke over Oscar Tybring

Redningsforeningen Havgløtt

Redningsforeningen Haugjegla

Sørsmøla krets av NSSR

Sætran redningsforening

 

Redskapslag

Innsmøla redskapslag

 

Reiseliv

Nordvestnytt - reiselivguiden

Reiseliv

Turistinformasjon

 

Sanitetsforeninger

Brattvær sanitetsforening

Edøy sanitetsforening

Edøy sanitetsforening - Edøy avdeling

Edøy sanitetsforening - Innsmøla avdeling

Edøy sanitetsforening - Jøsundet avdeling

Edøy sanitetsforening - Nelvika avdeling

Edøy sanitetsforening - Rosvoll avdeling

Edøy sanitetsforening - Yngresavdeling

Rokstad sanitetsforening

Rosvoll sanitetsforening

Smyl sanitetsforening

Smøla fellesforening av NKS

Stensønes og Hjelberg sanitetsforening

Storheia sanitetsforening 

Veidholmen sanitetsforening

 

Skole

Innsmøla skole

Nordsmøla skole

Rangnes skule

Skolehistorie

Skolelærer Lars Soleims arkiv

Smøla realskole

Smøla videregående skole

Veiholmen skole

 

Skytterlag

Dyrnes skytterlag

Innsmøla skytterlag

Smøla skytterlag

Sørsmøla skytterlag

 

Speider

1. Smøla - Innsmøla

 

Søndagsskole

Dyrnes søndagsskole

Innsmøla søndagsskole

Søndagsskoler i Smøla

 

Ungdomslag

Austsmøla ungdomslag

Innsmøla ungdomslag

Innsmøla ungdomslag - Kvinneklubben Kjerringrokk

Smøla ungdomslag

Ungdomslaget Enighet Sørsmøla

Ungdomslaget Fremskridt - Ungdomslaget Fram Edøya

Ungdomslaget Framsteg - Råket

Ungdomslaget Framtida - Jøstølen

Veidholmen ungdomslag

 

Vannverk

Innsmøla vassverk

 

Veilyslag

Hopen veilyslag

 

Velforeninger

Innsmøla vel

Veiholmen vel

 

Virksomheter

Bakeriet - Veiholmen

Bedriftshistorie

Dahl Preserving co - Trondhjem Canning

Eines tangmølle

Smøla kobberverk

Smølen sparebank

Steinsøysund slip

Vestsmøla mekaniske verksted

 

Annet

17. mai

Innsmøla foredragslag

Faner i Smøla

Film fra Smøla

Folketellinger

Fru Guri av Edøy

Kart

Matkultur i Smøla

Matrikkel for Smøla

Ord og uttrykk fra Smøla

Reiseliv

Sjøruller

Stedsnavn i Smøla

Særoppgaver - ulike emner

Turistguider

Utvandringen til Amerika