Smøla historielags vårmøte i Hopen brygge 8. mai 2014 hadde 1814 og Europa som tema.

Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes hadde delt opgavene om å orientere om det som foregikk dette året.
Roy tok for seg den storpolitiske delen i spillet om Napoleon, Norge og Europa. Karle orienterte om den lokale aktiviteten i arbeidet med å skaffe landet ein ny konstitusjon.


Det møtte rundt 40 personer til en innholdsrik kveld.


 
 
Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes.