Turen Smøla historielag arrangerte til Melland fort torsdag 26. juli 2012 hadde liten påmelding. Bare 5 personar deltok, men det ble en svært vellykka tur.

 

Omvisning ved Meland fort: Fra venstre:  Erling Kruse, Ivar Halse, Margrete Skjølberg, Asbjørg og Lars Roksvåg.

Ivar Halse møtte oss ved inngangen til området, fortalte og forklarte om anlegget. Han hadde stor kunnskap om de tyske støttepunkta ved kysten og han hadde evne til å formidle det til oss. Dette var spesialservise for Smøla historielags deltakere.

 

Det var ikke vei i området der Meland fort ligger, og tyskerne bygde derfor en jernbane inn i området. Det var på det meste 1000 personer som holdt til der. Av dette var det rundt 200 russiske.

 

Johannes Finset orienterte fra restene av en av de mange bygningane som var der.

 

Etter matservering tok Johannes Finset med alle som var oppmøtte til den åpne dagen på fortet, rundt i området og orienterte om aktiviteten. Vennene av Meland fort har lagt ned eit stort arbeid med å ta vare på denne delen av krigshistoria.