I møte på Smøla Motell på Innsmøla den 31. mai 2007, bestemte de 16 frammøtte at det skal opprettes et historielag på Smøla. Karle Gjernes, som også har vært leder i interimsstyret for historielaget, ble valgt til Smøla Historielags første leder. Med seg i styret får han Kjell Egil Fredly, Aud Hopen, Lars Roksvåg og Tove Betten.

Varamedlemmer til styret er Per Bastian Kuløy, Elisabeth Sørlie og Inger Gjernes Holberg. Revisor er Erling Ødegård med vara Leif Ågesen.

Stiftelsesmøtet vedtok også et arbeidsprogram for Smøla Historielag for 2007. Sentralt i arbeidsprogrammet står arbeidet for å få gitt ut Smølaminne allerede til jul, og å gi ut et meldingsblad til medlemmene. Reidun Åstasund, Jorunn Jonassen og Heidi Brimi ble valgt som redaksjonskomite for årbok/Smølaminne, mens Magne Gjernes ble valgt som redaksjon for Historielagets nettside. Denne vil bli å finne på Smøla kommunes nettsider under Tjenester/Kultur og fritid. Ellers sier arbeidsprogrammet at styret skal legge grunnlag for å begynne med fotoinnsamling, innsamling av smølaord og uttrykk, båthistorie og intervju av eldre.

Ei valgnemnd på tre medlemmer bestående av Inger Anne Rangnes, Harald Iversen og Randi Solli ble også valgt. Den nyvalgte lederen Karle Gjernes takket for tilliten, og sa at han gledet seg til å ta fatt på arbeidet.

 

Det første styret i arbeid.

F.v: Lars Roksvåg, Tove Betten, Aud Hopen, Kjell Egil Fredly og Karle Gjernes.

Eli Skarpnes har utarbeidet logo for historielaget. Her er navnet innramma i flåhakka og kleppen.