Første temamøtet i historielaget ble holdt i Hopen Brygge 20.10.2007

Det ble vist film fra fiske og fangst som Kåre Holm hadde tatt opp gjennom flere fiskesesonger. Også filmen Gutter i leik på 1950-tallet som Jan Neerland hadde tatt opp, ble vist .

Karle Gjernes hadde satt sammen en lysbildeserie som viste forandringer i natur og arbeidsliv, mm.

Styret i Smøla Historielag har startet arbeidet med ei innsamling av gamle bilder på Smøla. Onsdag den 28. november hadde styret invitert fylkesfotograf Ragnar Albertsen utover slik at han kunne gi interesserte gode råd om behandling og arkivering.

 

Møtet med Ragnar Albertsen ble holdt på Smøla rådhus, og de interesserte frammøtte fikk et spennende innblikk i alt det som hører med i ei historisk fotosamling.

Nå oppfordrer leder i Historielaget, Karle Gjernes, alle til å se igjennom sine skuffer og skap for å finne fram alle de skjulte skattene som ligger der. For historielaget er ingen bilder uinteressante.

 

 

Leif Ågesen, Inge Marie Holberg, Per Bastian Kuløy og Lars Roksvåg følger interessert med i det fylkesfotografen har å fortelle.