70-steinen

   

Foto: Iver Bertram Råket

70-steinen ligger ved gamleveien mellom Vollan og Dyrnes. Den har hatt påmalt årstallet 1873 og år omkring der. Disse årstallene er fra den tid gårdbrukerne var pålagt å bygge og vedlikeholde veien. Hver grend hadde sine roder. I ei slik rodebok finner vi hvor mange alen vei som var bygd, og hvor mange stikkrenner og vannposter som ble lagt på hver sesong.

Denne steinen blir kalt 70-steinen, uten at det blir tenkt over hva navnet innebærer.

 

Jutulsteinen

Foto: Karle Gjernes

Denne steinen står i myra et godt stykke fra fylkesveien forbi Jutulheim gnr. 2 bnr. 39 på Frostadheia. Bakgrunnen for navnet er ukjent. Steinen er også avbildet i Smøla bygdebok bind 11 side 640.

 

Tavelsteinen

Foto: Asbjørg Roksvåg - Lars Roksvåg foran steinen.

 

Skattesteinen

Foto: Svein Rangnes

Denne steinen ligger ved Edøy kirke på Innsmøla.

John Moe (1857 - 1947) var kommunekasserer i Edøy kommune og bodde på Edøya, som var uten veiforbindelse. Kommunekassereren var skatteoppkrever, og folk måtte selv passe på å betale kommuneskatten. Dette var nok før forskuddstrekk ble vanlig. Han tok med seg skatteprotokollen i kirka på søndag. Etter gudstjenesten satte han seg på denne steinen slik at de som hadde noen kroner å avse, kunne betale der og da. Dette var nok for å gjøre det enklest mulig.

I 2018 fikk Smøla historielag laget et messingskilt som forteller historien om steinen.

 

Neverlaet og fiskeballen

    

  Foto: Karle Gjernes

Neverlaet: En lagdelt stein som ligger på Mannsholmen mellom Kuli og Arnøya mot Edøyfjorden.

Fiskballen: En stor, litt rund stein som ligger ved den kommunale veien ned til Steinsøya.

Fra kulturminneatlaset tar vi med sagnet om Skalmakallen og Tustnagubben:

På Brattværet bodde en gang en rise som ble kalt Skalmakallen. Stormen hadde tatt taket av huset hans, og han måtte ha ny never. Han ropte til jutulen på Tustnastabben om han hadde never.
Tustnagubben svarte at never hadde han, og det skulle han få mot en stor fiskball i betaling. Tustnagubben ropte dette så høyt at Tustnafjella sprakk i tre deler.
For ikke å lure hverandre kasta begge samtidig. Neverlaet kom ikke til Brattværet, ei heller fiskballen til Tustna.
Neverlaet havna på Mannsholmen ikke så langt fra Arnøya, og fiskballen havna på Steinsøya.

Det finnes mange versjoner av dette sagnet.

 

Kjerringsteinen

Foto: Karle Gjernes

Rodestein i Kuvika mellom Skjølberg og Jøstølen.

 

Fallos-steinen

Foto: Karle Gjernes

Steinen står i fornminnefeltet på østenden av Kuli.
Den står midt i ei gravrøys fra eldre jernalder og kan være en fallos. Det sier i alle fall tradisjonen.