Øyturen 2013 ble gjennomført lørdag 13. juli og gikk til Kattholmen. Leif Magne Frøseth henta folket ved den gamle ferjekaia på Kyrhaug. Det var etter forholdene godt oppmøte. Rett nok var det noen som hadde tenkt seg dit, som stod over da det såg ut til å bli noe regn denne dagen, men det slo ikke til.

Leif Magne orienterte om Kattholmens historie og den aktiviteten som hadde vært der. Denne vesle holmen hadde i sin tid 2 hermetikkfabrikker. Det ble lagt ned hovedsakleg krabbe i ulike former, men og annen sjømathermetikk. Det var dampstoppested for Trondheimsbåten, landhandel og oljebunkers.

Historielaget vil takke familien Frøseth for turen.

 

Turfolket

 

Inne i brygga