Andreas og Anne Sofie Sandvik  

Onsdag 13.09.2017 var nærmere 30 personer samlet på Hopen brygge for å møte Andreas Sandvik, forfatter av boka Med kjøtt på beina - slakterhistorie for Kristiansund og Nordmøre.

Sandvik ga oss en kortversjon av slakterhistorien, først og fremst fra Kristiansund, for deretter å presentere Smølas slaktere og produksjon av slaktevarer. Det ble en spennende og morsom time der historiene satt løst.

Flere av de som var til stede, hadde selv vært slaktere. Én av disse var Jermunn Lervik, som bidro med flere gode historier.

I boka blir alle kjente lokale smølaslaktere presentert i tekst og bilder. Det samme gjelder hermetikkindustrien.

Møtet ble avsluttet med salg og signering av boka.

Andreas Sandvik og Jermunn Lervik  

Alle foto: Karle Gjernes