Bortimot 20 personer deltok på møtet om Widerøebildene på Annies gjestekro 20. oktober 2012. Peggy Kruse og Margrete Skjølberg vekslet på å ta notater om bildene som ble vist. Det ble vist i alt 44 flyfoto tatt av Widerøe omkring 1962. Etter hvert vil opplysningene som ble innhentet komme inn på basen til fylkesfoto.no

 


 
Fra venstre Gerd Dyrnes Kofoed, Ove Furu, Toralf Jonassen, Oddlaug Roksvåg, Arvid Dyrnes, Edel Neerland, Randi Solli, Per Halse, Albert Lervik, Peggy Kruse, Margrete Skjølberg.

 

 
 
Kjell Meese, Martha Kirsten Wang, Kjell Gundersen, Gerd Kofoed.

 

 

Ved skrivebordet: Albert Lervik, Margrete Skjølberg og Per Ellevsøy. Bak ser vi Per Halse, Peggy Kruse og Bjørg Schjølberg.