Foto: Åse Brandvold

Fredag 15. mars arrangerte Smøla historielag og Smøla bibliotek forfattermøte med Per Anders Todal fra Todalen i Aure. Vel 50 personer møtte opp for å få med seg foredraget.

Han har jobbet som journalist i avisen Dag og Tid, men har brukt fem år på å samle stoff til boka Havlandet. Historia om hava som skapte Noreg der han på mesterlig vis skildrer havene som omgir oss.

Vi ble tatt med på en spennende og interessant reise både havet og under havet. Han har vært med på tokt ute på havene sammen med fiskere, forskere og kystvakt.

Dette er en bok full av kunnskap. Her presenteres havets historier og biologi, som for eksempel fiskens vandring og ødelagte korallrev.

Han fortalte også om presset på ressursene, forurensing og plast. Om oppdrettsnæring og oljevirksomhet og også om oppvarming og forsuring av havene.

Han viser stor kunnskap og innsikt - og ikke minst kjærlighet til havet.