Øyturen 7. juli 2012 til Råkholmene gikk ikke helt som planlagt.

Foto: Lilly Erna Gjernes

 

Nordøstlig kuling gjorde det vanskelig å legge til på Ytre Råkoholmen, så der var det bare noen få som gikk i land. Men de som tok turen, ble svært godt tatt imot av Tove Øytvedt.

 

Foto: Lilly Erna Gjernes


Berit Walseth som hadde ordna seg på å fortelle om ”Ytterholmen” gjorde det ved flytebrygga på Råket. Men det er klart det blir ikke det samme som å gå rundt og se de gjengrodde tomtene og stiene.

Men på Indre Råkholmen var det over 40 personar som gikk i land. Her ga Kjell Gundersen ei grundig orientering om folk og bygninger. Han ble godt hjulpen av John Mortensen og Johan Skardsvåg som begge hadde sine barneår på denne holmen.

 

Foto: Lilly Erna Gjernes

 

 

Foto: Karle Gjernes

Brønnen på Indre Råkholmen som ga ferskvatn til de som bodde der. Det er ikke sikkert at helsestellet hadde godkjent  denne i dag.

 

Foto: Karle Gjernes

 

Historielaget håper at alle som hadde sett fram til å besøke ”Ytterholmen” godtar at ilandstigningen der måtte avblåsest med de værforhold som var denne dagen.

Historielaget vil og takke grunneierne på de to holmene for all velvilje ved planlegging og gjennomføring av øyturen 2012.