Søk i: Hopen gamle gravsted - Elverhøy på Rokstad

Postkort foto: Anders Beer Wilse Eier: Norsk folkemuseum

Foto gravmonument: Magne Bastian Lervik