Årets kulturminnedag ble arrangert av Arkivgruppa i Smøla historielag.
Tema i år var Se hva vi kan! Vi ville vise noe av all kunnskap som er samlet i Lokalhistorisk arkiv, altså Skattejakt i Smølas historie.

 
Foto: Svein Rangnes


Til utstillinga hadde vi leita fram blant annet møtebøker, kassabok, bilder, aviser, brosjyrer og håndskreve lagsaviser. Her var lag og foreninger fra ulike deler fra Smøla representert. En billedserie fra et utvalg bygder og fiskevær var også utstilt.


Helge og Karin Svenning, Albert Lervik og Judith Rogne studerer protokoller.
Foto: Svein Rangnes

 
De 30 oppmøtte fikk dermed se noe av mangfoldet i det lokale kulturlivet, men også fra hermetikkindustrien på Nordvik, kornmagasinet i Edøy og tegningene fra Festung Edøy.
Eva Peggy Stensønes sang og fortalte med innlevelse fra sin barndom. Her var det både alvor og smil!

Eva Peggy Stensønes
Foto: Svein Rangnes


Inger Anne Rangnes orienterte om arkivet gjennom en powerpointpresentasjon. Deretter var det kaffe og kaker, og praten gikk livlig.
Karle Gjernes avsluttet med en billedserie fra de ulike poststeder på Smøla. Det hele ble ledet av Svein Rangnes.


Per Bastian Kuløy, Per Halse og Karle Gjernes møttes til en prat over Kornmagasinets protokoll fra 1816.
Foto: Svein Rangnes


 
Foto: Karle Gjernes

Målet for dagen var å gjøre arkivet mer kjent og oppfordre alle til å overlate lokalhistorisk materiale til historielaget og Lokalhistorisk arkiv. Vi vil ta godt vare på det for framtidige generasjoner.