Tirsdag 23. januar 2018 markerte Smøla historielag i Samfunnshuset på Veiholmen 40-årsjubileet for Veiværsveien som ble tatt i bruk høsten 1977. Veien har nå fått navnet Skjærgårdsveien. 

Foto: Kurt Sivertsen

Magne Bastian Lervik kunne ønske vel 40 frammøtte velkommen før Karle Gjernes fortalte om og viste bilder fra prosessen fram mot vei. Da den første tanken ble sådd først på 1950-tallet av Johan Rokstad jr., virket det nok som et fantasiprosjekt. Fylkestinget avslo søknaden i 1962, men 10 år senere var det klart for de første bevilgningene fra staten. I 1974 ble første spadestikk tatt. Sikkerhetstiltakene var den gang ikke så strenge som nå, så det ble flere dispensasjoner for de som ønsket å kjøre over brua. Både lege, ambulanse, brudepar og godsrute kjørte over brua før den var ferdig. Per Ellevsøy forteller at han kjørte dyretransport over brua før det kom rekkverk. "Det var skummelt og fryktelig langt ned", forteller han videre.

Foto: Kurt Sivertsen

Etter veihistorien var det ordfører Roger Osen som gjorde rede for veiens betydning for Veiholmen og Smøla forøvrig - både for næringsliv og bosetning.

Foto: Kurt Sivertsen

Endelig etter 40 år ble veien offisielt åpnet. Ordfører i 1977, Karle Gjernes, og medlem av den den gang kommunalt oppnevnte veikomiteen, Jann Kristoffersen, holdt snora, mens dagens ordfører Roger Osen tok på seg ordførerkjedet foretok snorklippingen foran en stående forsamling.

Foto: Kurt Sivertsen

Alle tre fikk overrakt blomster fra leder Magne Bastian Lervik.

Avslutningsvis redegjorde Kurt Sivertsen for et planlagt bokprosjekt om Veiholmen etter at veien kom. Han siterte fra materialet til veisøknadene og spesielt anbefalingene fra distriktslege Idland og sogneprest Kjellevold som ofte hadde praktiske problemer med å komme seg til Veidholmen. Nevnes må også Smøla Bil- og Båtlag og Smøla bondelag som framtidsrettet spådde at Veidholmen ville bli et stort turistmål.

Liebhaber serverte kaffe og deilige kaker.