Magne Bastian Lervik har registrert alle gravene på de gamle nedlagte gravstedene rundt om på Smøla.

Ikke alle de gamle gravplassene er like tilgjengelig lenger.

Vil du lete i andre gravplasser anbefaler vi SLEKT OG DATA Smøla