Opptakten til faneregistreringen er ei utstilling som Smøla museum hadde i Rosvoll prestegård sommeren 2007. Der kom det fram et mangfold av faner som viser aktivitet og engasjement i smølasamfunnet. Mange av de lag og organisasjoner som fanene hadde tilhørt, var for lengst nedlagt og delvis glemt.
Smøla historielag tok opp tanken om å fortsette registreringsarbeidet etter dette, og det er framkommet mye nytt. Mange av fanene er laget av lokale kunstnere, og det er mye godt handverk som ligger i å skape er fane. Det er vel verdt å ta vare på, og vi vil rette en stor takk til Inger Anne Rangnes som tok på seg arbeidet med å samordne opplysningene med fanene og deres eiere. Det har ikke vært enkelt da møtebøker og regnskapsbøker har vært vanskelig å oppdrive. Vi vil også rette en takk til alle som har hjulpet til med å framskaffe dokumentasjon til fanene.

Heftet er gitt ut av Smøla historielag og Smøla museum i 2010.