Smøla historielag la ikke opp til egen øytur, men anbefalte øyturen som Norsk myrmuseum hadde til Spilvalen 21. juli 2015.

Det ble en vellykka tur, og over 50 personer deltok.

Tore Egil Kuløy orienterte om Spilvalens historie fra starten i 1873  fram til idag. Han hadde ei grundig og interessant framstilling. Det var fiskemottak, og det var fjøs med kyr på båsen. Drift med dyr på øyene var nok spesielt. Marit Holme Mehlum som har skrevet bok om sæterdrift på Nordmøre har der tatt for seg litt om krøtterdrift på øyene i Sørsmølaområdet.

Sammen med Ringsøya er dette et av de yngste fiskeværene til Smøla.

 

Turen starta fra Jøstølen med båtskyss til Spilvalen. Per Betten var trygg båtfører.

 

Tore orienterer ei lydhør forsamling

 

Sentrale personer for øyturen Tore Kuløy, Sissel Børmark som er etterslekt til eieren av fiskeværet, Marit Mehlum som har skrevet boka om Seterdrift på Nordmøre og Rannei Botten daglig leder av Norsk myrmuseum.

Her kan du se og høre Tore Kuløy fortelle: YouTube - Spillvalen