Kulturminnedagen 2015 var et fellesarrangement mellom kulturetaten i Smøla kommune og Smøla historielag.

Dagen startet med vandring til Dyrnesdalen og det gamle gravstedet. Der står bautaen over de engelske sjømennene som ble gravlagt etter 1. verdenskrig. Her ble det lagt ned blomster i anledning Remembrance Day.

Ernst Olav Blakstad fortalte historien om skipet HMS Mary Rose som mannskapet tilhørte, og om hva som var grunnen til forliset. Hele historien kan leses i Smølaminne 2015.

Senere på ettermiddagen var det samling i Vestsmøla samfunnshus.

Her ble kulturprisen tildelt Kjell Egil Fredly for hans imponerende innsats som forfatter av de sju siste bindene av Smøla bygdebok. Ikke bare har han samlet slektshistorie, men han har også funnet mye billedmateriale og historier som gjør verket til en kulturskatt.

Smølaminne 2015 ble lansert. Det er 50 år siden det første heftet kom ut. Fram til 1971 kom det ut årlig. Så ble det en pause fram til 1991. Fra 2008 har Smøla historielag hatt ansvaret for utgivelsene.

Gubbliners og Smøla musikkorps bidro med sang og musikk.