Høstmøtet til historielaget 24. oktober 2013 hadde tema: Veien til Nidaros og var lagt til Edøy gamle kirke. Her ble det tatt fram pilegrimsmål og pilegrimsruter i fortid og i moderne tid. Spesielt ble kystruten til Nidaros tatt opp. Skal du til Trondheim, så må du passere Edøya. Dette ble mesterlig lagt fram av Randi Wenche Haugen og Einar Kristian Wikan.


Per Halse orienterte om Edøygarden som et mulig maktsenter i mellomalderen. Ernst Olav Blakstad hadde laga ein montasje om båttyper som ble brukt til ulike tider. Alt dette ble presist og spennende ledet av historielaget sin nestleder Roy Scott Heiersted.


Omlag 50 personer hadde funnet veien til møtet, blant dem ordfører Roger Osen, som fikk en minnerik kveld med god prat og kaffe til avslutning.

 

 
Randi Wenche Haugen og Roy Scott Heiersted.

 
Per Halse.

 
Einar Kristian Wikan.