Kulturminnedagen 2014 ble markert på Gurisentret .

Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes hadde hovedforedraget over temaet Smøla i Norge, 200 års samfunnsutvikling 1814 – 2014. De var innom mange tema, og flere kunne det ha vært, men da ville tidsramma blitt helt sprengt.


Kulturleder Laila Skaret orienterte om opplegg og utstillinger. Markeringa hadde mange element av bøker, gjenstander, bilde og annet lånt fra bibliotek, museum og privatpersoner.

Til sist holdt Roy Scott Heiersted middagskåseri om 1814.

 


Karle og Roy i kjent positur.

 

Godt oppmøte.

 

Kulturleder Laila Skaret.

 

Ordfører Roger Osen.

 

Magnhild, Ida, Anne Kathrine, Magnhild og Ann Helen fra kulturskolen underholdt.