Smøla historielag ønsker å formidle lokalhistorien på ulike måter. Temamøter blir arrangert, gjerne både høst og vår. 

Hver sommer reiser vi på tur. Turene har ofte gått til øyer som tidligere har hatt fastboende. Andre turer har vært vandringer til steder på fastlandet. Ennå er det mange plasser som har en historie å fortelle. Derfor vil det komme mulighet for å være med ut igjen.

Både møter og turer er åpne for alle som er interessert.

Foto: Jens Romslo