Smøla historielag tar imot fotografier, filmer og videoer som har lokalhistorisk verdi. Bildene blir skannet og digitalt lagret.

Har du bilder som du tror historielaget har interesse av, ta kontakt.

Bilder fra Smøla kan du også finne her:

Digitalt museum

Fylkesarkivet