2024 klaus johan myrvoll

     Foto: Heidi Antonsen Lura

Klaus Johan Myrvoll kom 27. februar til amfiet i Smøla bibliotek, fullt av forventningsfulle smølværingar. Her fikk vi ei flott innføring i korleis Smølas aller første innvånarar befolka dei første boplassane på innersida av øya og fram til øyane rundt vart bebodde. Dei fleste bodde etter kvart på fiskeværa Odden, Brattværet og Veien. Frå 1600 vart kjøp av jordeigedomar registrerte, noko som viser kvar folk kom flyttande frå.

Ved hjelp av DNA-teknologien kan ein no følgje mannslina i generasjonar etter 1600-talet.  Slik kan ein få kunnskap om kvar forfedrane kom ifrå. Dette åpnar nye muligheiter for slektsforskarar.

Klaus Johan har dreve med slektsforskning i fleire år og kunne presentere nokre døme på opphavet til slekter.

Etter foredraget var publikum klar med mange spørsmål om bruk av DNA. Det var tydeleg at dette var eit interessant tema for både unge og gamle.

8. november 2022 fyltes tribunene i Smøla bibliotek av historieinteresserte personer fra hele Smøla. Interessen er stor for boka Per Helge Pedersen og Åge Olsen har skrevet om sildefisket. Dette er en del av lokalhistorien vår.
Her var forfatter og tidligere journalist Per Helge Pedersen og støttespiller og boktrykker Terje Holm for å presentere boka og fortelle om sildeeventyret på Nordmørskysten på 50– og 60-tallet.
Historien ble levende fortalt gjennom ord og bilder: båter, redskap, fangstmetoder og forlis. Vi fikk høre om tøffe arbeidsforhold.
Publikum bidro med spørsmål og kommentarer. Her var det mange som hadde et forhold til fartøyene, folkene og fisket.

Arrangementet var et samarbeid med Smøla bibliotek.

2022 Sildeeventyret

Naeringshistorie

Etter en lengre koronapause, kunne vi igjen arrangere møte for medlemmene.

Fortsatt  var nok mange skeptiske til å samles, så det ble en nokså liten forsamling.

De som var til stede fikk høre om noe næringsutvikling på Nordmøre - og Smøla. Blant annet om sagbruk, hermetikkfabrikker og båtbygging.

Han fortalte også om storhetstida for Kristiansund, om klippfiskhandelen og Nicolay Knudtzon.

 

 

 

 

 

28. mars 2022 kunne vi endelig etter flere utsettelser på grunn av korona-epidemien, ønske Leo Oterhals velkommen til Smøla Bibliotek.

Leo Oterhals født på Aukra, bosatt i Molde er forfatter og kunstner og levende opptatt av kystens historier. Han er en flink forteller og de ca. 20 frammøtte fikk en spennende beretning om et tragisk forlis under 2. verdenskrig.

2022 Leo Oterhals taler

 Irmas tragiske forlis utenfor Hestkjæret fyr
Leo Oterhals fortalte med innlevelse og god detaljkunnskap om forliset som skjedde ved Hestskjæret fyr utenfor Averøya på morsdagen 1944.

Han startet med Jens Wolds seilas i en liten lettbåt under Titranulykken i 1899 via forliset til «Verdane» utenfor Cornwall i 1927 der Jens Wold, far til Muriel, omkom, og fortsatte med Muriels skjebne ved forliset med hurtigruta «Irma» 13. februar 1944.

Muriel kom på hurtigruteskipet i Bergen og skulle til Kristiansund på besøk. Da de nærmet seg Hestskjæret fyr, kom to allierte torpedobåter inn fra vest. De ventet på en tysk konvoi og hadde beskjed om å angripe alt som passerte. En torpedo gikk rett gjennom lugaren der Muriel oppholdt seg. Hun havnet i sjøen med store skader.

Både fra land og fra en båt de hadde passert, kom det hjelp. 61 mennesker fra «Irma» omkom. Muriel var eneste kvinnelige passasjer som ble reddet.

Et lydhørt publikum fikk være med på en utrolig reise gjennom smerte og livsmot.

For den som vil lese mer om Muriel og forliset, anbefaler vi Leo Oterhals sin bok: Havlandets kvinner – om kystens slitere og deres menn.

2022 Leo Oterhals publikum

 2020 Kristian Fostervold

Med koronaforebyggende tiltak som god avstand, håndsprit og engangsutstyr møtte torsdag 15. oktober et 20-talls tilhørere i Bakkamyra for å få presentert Daniel Hagerups liv og virke. Her ble de møtt av en svært engasjert foredragsholder, Kristian Fostervold.

Bakgrunnen for hans interesse for Daniel Hagerup var et besøk i Angvika der han møtte Hagerups kunst. Senere fant han boka om kunstneren.

2020 Forside

Boka kom ut i 2009 med Ivar Grimsmo og Magne Gjernes som redaktører. Den viser den store bredden i Hagerups kunst. Han var møbeldesigner, treskjærer, billedhugger og læremester. Boka er fortsatt til salgs i publikumssenteret i Smøla rådhus.

Arbeidene hans finnes blant annet i Brattvær kirke, Nordlandet kirke i Kristiansund, Veøy kirke og hurtigruta Finnmarken.

I Gurisentret vil en også kunne se eksempler på Daniel Hagerups arbeid.

 2020 Kristian Fostervold2

 Etter foredraget ble det servert kaffe og kake.