Første temamøtet i historielaget ble holdt i Hopen Brygge 20.10.2007

Det ble vist film fra fiske og fangst som Kåre Holm hadde tatt opp gjennom flere fiskesesonger. Også filmen Gutter i leik på 1950-tallet som Jan Neerland hadde tatt opp, ble vist .

Karle Gjernes hadde satt sammen en lysbildeserie som viste forandringer i natur og arbeidsliv, mm.

Styret i Smøla Historielag har startet arbeidet med ei innsamling av gamle bilder på Smøla. Onsdag den 28. november hadde styret invitert fylkesfotograf Ragnar Albertsen utover slik at han kunne gi interesserte gode råd om behandling og arkivering.

 

Møtet med Ragnar Albertsen ble holdt på Smøla rådhus, og de interesserte frammøtte fikk et spennende innblikk i alt det som hører med i ei historisk fotosamling.

Nå oppfordrer leder i Historielaget, Karle Gjernes, alle til å se igjennom sine skuffer og skap for å finne fram alle de skjulte skattene som ligger der. For historielaget er ingen bilder uinteressante.

 

 

Leif Ågesen, Inge Marie Holberg, Per Bastian Kuløy og Lars Roksvåg følger interessert med i det fylkesfotografen har å fortelle.

Denne gang satte vi fokus på Smølas fiskerihistorie. Ernst Olav Blakstad og John Ragnar Watten sto i brodden for ei utstilling i Blakstadbrygga sommeren 2009. Vi tok opp hansken og inviterte dem til å vise bilder og fortelle om arbeidet sitt og vyer framover for fiskerihistoria til Smøla. Møtet ble holdt i Annies Gjestekro på Dyrnes 15. oktober 2009.

 

Deler av ei interessert forsamling.

Det var et 40-talls sangglade personer som møtte til å synge Smølasanger i Rosvoll prestegard søndag 25.oktober.

Det ble allsang av kjente sanger. Lala Skaret sang solo med tonefølge på gitar av Per Morten Svendsen, av mindre kjente sanger.

Det var fin stemning i de gamle stuene i prestegarden. Etterpå var det samvær over en kopp kaffe og vafler med god prat.

 

 

Smøla Historielag og Smøla Museum arrangerte sang- og salmekveld i Rosvoll prestegard søndag 8. november 2009.

På programmet stod det salmetoner med lokal tilknyting og som nå er gått ut av tradisjonen, innsamla av Edvard Bræin. Han hadde skrevet de ned tidlig på 1900-tallet. Vi fikk presentert toner som var av nyere dato.

I tillegg spilte  Albert Lervik 4 bruramarsjer fra Nordmøre.

 

Det var 30 frammøtte.

 

Det var ei fullsatt Hopen brygge som deltok på samlinga om dampbåtene lørdag 24. september 2011. 

 

Jørgen Strand hadde en grundig gjennomgang av dampbåtene sin historie i Norge med spesielt fokus på Nordmøre og Smøla.

93–årige Nils Wullum, tidlegere damskipsekspeditør, fortalte om arbeidet som ekspeditør. Karle Gjernes fulgde på med ein rundtur på Smøla der ”Dampen” hadde sine stopp.