Historielaget sitt høstmøte ble arrangert på Gurisentret torsdag 30. oktober kl 18.00

Temaet var: På sporet av den første smølværingen.

 

Da arkeolog Anne Haug måtte melde forfall, ble programmet noe endret. Det var utstilling av fornminner ved Per Bastian Kuløy, Ivar Iversen, Per Halse, Tore Kuløy og Roy Scott Heiersted.

Roy Scott Heiersted hadde også gått gjennom bygdebok for Smøla og la fram det den sier om den opprinnelige Smøla.

Etter pause med kaffe og kake hadde Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes en gjennomgang av utviklinga på Smøla fram mot 2014. Det var godt oppmøte.