Kjerringkraft i stiv kuling

Monumentet ble bestilt av Statkraft fra Jorun Kraft Moe. Det ble avduket ved åpningen av utstillingen Møte med vinden i Gurisentret 23. juni 2009.

Foto: Karle Gjernes


Oscar Tybring-monumentet

Oscar Emil Tybring (1847-1985) la grunnlaget for stiftelsen av Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR), det som nå er Redningsselskapet. Oscar Tybring var marinelege,  og i 1882 var han vitne til eit dramatisk forlis her ved Hopen, der mange sjøfolk omkom. Dette fikk han til ta initiativ til å få til et redningsselskap, slik som det var i mange andre land.

Dette nasjonale minnesmerket, som er laget av Marit Lyckander, ble avduket 13. september 2008. Det er inspirert av Colin Archerskutene.

 Foto: Karle Gjernes

 

 Her fra avdukingen, f.v. kunstneren, smølaordføreren og presidenten i Redningsselskapet.

 Fiskarkjerringa

Foto: Karle Gjernes
Denne statuen står på Veiholmen og er laga av Ola Stavseng. Smøla kommune sto for bestillingen.

Under utarbeidelsen av monumentet ble det lagt vekt på at kvinnene på land var aktive damer som tok seg av livet på land mens mennene var ute på fiskefeltet. Monumentet ble avduka 27. september 1997.

 

Speidervarde

 

Foto: Karle Gjernes

17. og 18. september 1988 avvikla Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund kretsmøte på Smøla. 130 speidere og rovere var samla til kretsting i Vestsmøla samfunnshus denne helga. Overnatting skjedde i klasserom på Bakkamyra skole. Speidergruppene 1. Smøla-Innsmøla og 2. Smøla-Vestsmøla sto som arrangører.
Etter laksemiddag lørdag kveld satte ledere og rovere seg i buss til Kuli, hvor varden ble bygd. Hver gruppe hadde med sin egen stein med gruppenavn. Disse ble murt inn til ein varde, som står som eit minnesmerke på Kuli.
På toppen står ein stein fra Isfjorden. Den er henta fra et av de høyeste fjellene der.

 

Bauta over Eystein Gjelsvik

Bauta reist på forsøksgarden Moldstad og avduka 19. juni 1955.

Foto: Karle Gjernes

Eystein Gjelsvik (1881-1950) var driftsleder og konsulent for Selskapet Ny Jord fra 1917 til sin død i 1950. E. Gjelsvik var utrettelig og legendarisk for sin innsats for selskapets bureisere. Han var ustanselig på reise, kjente hver bureiser personlig, samtidig som han var en pågående og faktaorientert talsmann for bureisingen ovenfor departement og styringsverk. Bureisingen uten Eystein Gjelsvik hadde nok ikke vært den samme.

 
Bauta over omkomne på havet

Foto: Karle Gjernes

Denne steinen er reist ved Brattvær kirke over fiskere og andre sjøfolk hjemmehørende i Brattvær som er omkommet på havet og som ikke er funnet og dermed blitt gravlagt på land.

Råsteinen er henta fra Eide.

Steinen ble tegna og arbeidet utført av skrifthugger Alfred Fredly. Han hogg til steinen og 92 navn i hagen hjemme på Vollan på Råket. Han fikk ei ferdig liste over namna som skulle inn på steinen og holdt seg til den.

Steinen ble avduka av ordfører i Brattvær kommune, Harald Dønheim, i 1954. Sokneprest Alf Henry Kjellevold talte ved avdukinga.

Smøla fiskarlag legger ned krans ved steinen hver 17. mai.

Kilde: Kjell Egil Fredly

 

Bauta over fremmede sjøfolk

Foto: Karle Gjernes

Denne steinen står på Ødegård gamle gravsted og er laga av Daniel Hagerup.

Steinen ble satt opp til minne om åtte ukjente sjømenn som ble funnet utenfor Rossvoll og Tyrhaug.

I Smølaminne 2015 kan en lese historien om HMS Mary Rose fra England som under første verdenskrig ble torpedert og forliste utenfor Shetland. Det er fra dette forliset man mener sjøfolkene stammer.

Inskripsjonen på steinen er:

          Ukjend frendelaus

                 Framande

     Kom de hit fraa hav - underleg tekne

         Kransar vi dykkar grav

                  Reist av

           ungdomen i Edøy

Innsmøla ungdomslag legger ned krans ved denne steinen hver 17. mai.

 

Bauta over fremmede sjøfolk

Foto: Ernst Olav Blakstad

Minnestein over sjøfolk/soldater som ble funnet etter 1. verdenskrig. Bautaen ble reist på gravstedet i Dyrnesdalen. Her er også blant andre sjøfolk fra HMS Mary Rose begravet. Disse ble funnet utenfor Brattværet og Dyrnes.

Innskripsjonen på steinen er:

         Livet de mista

     langt fra far og mor.

       Av bølger båret

     hit langt mot nord.

      Vi gir dere tilslut

        en felles grav

  Til Gud dere vekker derav

           Reist i 1930

Til minne om krigsforliste sjøfolk

Foto: Karle Gjernes

Nå er bautaen flyttet til Brattvær kirke. Her er den plassert sammen med minnesmerket over omkomne sjøfolk fra Brattvær sokn.

Det var Brattvær menighetsråd som hadde ideen om å flytte bautaen til kirka. Flyttingen skjedde på dugnad, mens arbeidet rundt bautaområdet ble utført av Daniel Bjøringsøy. Brattvær menighetsråd sto for kostnadene.

Dette ble gjennomført som et ledd i Brattvær kirkes 100-årsjubileum i 2017.

 

Bauta over omkomne på havet

Foto: Karle Gjernes

Steinen står ved Hopen kirke og bærer inskripsjonen:

    Seil ditt skip i Jesu havn

    Minne over omkomne paa havet i Hopen sogn

Steinen ble til ved et samarbeid mellom fiskarlagene og fiskarkvinnelagene i Veidholmen, Hopen og Steinsøysund. Den ble avduka 25. januar 1970. Kjell Tønnesen holdt talen for dagen. Sekretær i Nordmøre fiskarlag Magnus Dalen overleverte steinen fra fiskarlagene og fiskarkvinnelagene til ordfører Aksel Stølen på vegne av kommunen.

 

Kulisteinen

Steinen på Kuløya: Foto: Karle Gjernes                                               Orginalen: Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Originalsteinen står i Trondheim på Vitenskapsselskapets museum. Den er av feltspatrik gneis blanda med hornblende og glimmer. Denne bergarten er ikke kjent på Smøla, men vel kjent på fastlandet innom Smøla.

Kulisteinen er "Norges dåpsattest" og står på UNESCOs liste Memory of the World (verdens dokumentarv).

Kopi av Kulisteinen står på Kuli. Kopien er i nordlandsgranitt og er henta fra Anfinnslett steinhuggeri i Lødingen. Bertram Fredly, opprinnelig smølværing og bosatt i Trondheim, laga kopien. Han tok avtrykk av originalsteinen på Vitenskapsmuseet. Steinen og skriften ble hogd i hagen i Holbergsgate 5 i Trondheim.

Den ble avduka 7. september 1969.  Biskop Tord Godal, preses i Det Kongelige Vitenskapsmuseum, overrakte steinen til Smøla kommune. Mellom  gjestene var Bertram og Målfrid Fredly, representanter fra Vitenskapsselskapet, smølaordfører Petter Dalen og andre. Men været denne dagen - full storm, tillot ikke at avdukinga kunne skje på Kuli. Derfor ble avdukinga på Edøya. Kommunen holdt middag for gjestene i doktorgarden på Innsmøla.

Biskop Godal var på Smøla skjærtorsdag 1979. Denne gangen fikk han bli med til Kuli og dermed se steinen på plassen der den var blitt oppsatt.

(Opplysninger ved Kjell Egil Fredly og Vitenskapsselskapet, Trondheim)

For mer informasjon om originalsteinen se Vitenskapsmuseet