veidholmen fiskarkvinnelag

I 2007 ble det ved sommerutstillingen i Rosvoll prestegård blant annet stilt ut noen faner fra lag og foreninger. Dette ble opptakten til arbeidet med å få samlet Smøla sin fanehistorie.

Lags- og foreningsaktiviteten har vært stor, og mange faner er blitt leita fram. Alle er de et kunstverk og verdt å ta vare på.

I 2010 registrerte Smøla historielag fanene og ga ut heftet Faner på Smøla. I ettertid har det dukket opp tre faner til som ikke kom fram da registreringen ble gjort.

Den siste som kom fram, var Veidholmen fiskarkvinnelag sin flotte fane.

Kanskje finnes det enda flere som ligger lagret og glemt. Skulle det dukke opp noen, er det bare å ta kontakt med Lokalhistorisk arkiv. Her har vi allerede tatt imot mange av fanene fra nedlagte lag, organisasjoner og skoler for trygg oppbevaring for ettertiden.

Bilder av fanene og historiene rundt dem kan leses her: Smøla fanehistorie