veidholmen fiskarkvinnelag

I 2007 ble det ved sommerutstillingen i Rosvoll prestegård blant annet stilt ut noen faner fra lag og foreninger. Dette ble opptakten til arbeidet med å få samlet Smøla sin fanehistorie.

Lags- og foreningsaktiviteten har vært stor, og mange faner er blitt leita fram. Alle er de et kunstverk og verdt å ta vare på.

Bilder av fanene og historiene rundt dem kan leses her: Smøla fanehistorie