Smøla historielag sin øytur 2014 gikk til Ringholmen med Tyrhaug fyr. Det var et 40-talls personer som fant veien til den gamle ferjekaia på Kyrhaug og fikk båtskyss til fyret. Familien Ellevsøy tok i mot med stor gjestfrihet. Ståle kjørte i skytteltrafikk til og fra. Laila hadde kaffe og bakkelsplatene klare til servering. Lena hadde grundig orientering om historien til fyret, og Per viste rundt i bygningene.

Dette er et av de eldste fyrene i landet, og familen Ellevsøy har gjort en grundig innsats for vedlikeholdet her i samarbeid med Kystverket.

 

Tyrhaug fyr

 

Ny gruppe kommer til fyret

 

Noen av gjestene i solveggen på Tyrhaug fyr

 

Laila, Lena, Såle og Per Ellevsøy

Øyturen 2013 ble gjennomført lørdag 13. juli og gikk til Kattholmen. Leif Magne Frøseth henta folket ved den gamle ferjekaia på Kyrhaug. Det var etter forholdene godt oppmøte. Rett nok var det noen som hadde tenkt seg dit, som stod over da det såg ut til å bli noe regn denne dagen, men det slo ikke til.

Leif Magne orienterte om Kattholmens historie og den aktiviteten som hadde vært der. Denne vesle holmen hadde i sin tid 2 hermetikkfabrikker. Det ble lagt ned hovedsakleg krabbe i ulike former, men og annen sjømathermetikk. Det var dampstoppested for Trondheimsbåten, landhandel og oljebunkers.

Historielaget vil takke familien Frøseth for turen.

 

Turfolket

 

Inne i brygga

Turen Smøla historielag arrangerte til Melland fort torsdag 26. juli 2012 hadde liten påmelding. Bare 5 personar deltok, men det ble en svært vellykka tur.

 

Omvisning ved Meland fort: Fra venstre:  Erling Kruse, Ivar Halse, Margrete Skjølberg, Asbjørg og Lars Roksvåg.

Ivar Halse møtte oss ved inngangen til området, fortalte og forklarte om anlegget. Han hadde stor kunnskap om de tyske støttepunkta ved kysten og han hadde evne til å formidle det til oss. Dette var spesialservise for Smøla historielags deltakere.

 

Det var ikke vei i området der Meland fort ligger, og tyskerne bygde derfor en jernbane inn i området. Det var på det meste 1000 personer som holdt til der. Av dette var det rundt 200 russiske.

 

Johannes Finset orienterte fra restene av en av de mange bygningane som var der.

 

Etter matservering tok Johannes Finset med alle som var oppmøtte til den åpne dagen på fortet, rundt i området og orienterte om aktiviteten. Vennene av Meland fort har lagt ned eit stort arbeid med å ta vare på denne delen av krigshistoria.

Øyturen 7. juli 2012 til Råkholmene gikk ikke helt som planlagt.

Foto: Lilly Erna Gjernes

 

Nordøstlig kuling gjorde det vanskelig å legge til på Ytre Råkoholmen, så der var det bare noen få som gikk i land. Men de som tok turen, ble svært godt tatt imot av Tove Øytvedt.

 

Foto: Lilly Erna Gjernes


Berit Walseth som hadde ordna seg på å fortelle om ”Ytterholmen” gjorde det ved flytebrygga på Råket. Men det er klart det blir ikke det samme som å gå rundt og se de gjengrodde tomtene og stiene.

Men på Indre Råkholmen var det over 40 personar som gikk i land. Her ga Kjell Gundersen ei grundig orientering om folk og bygninger. Han ble godt hjulpen av John Mortensen og Johan Skardsvåg som begge hadde sine barneår på denne holmen.

 

Foto: Lilly Erna Gjernes

 

 

Foto: Karle Gjernes

Brønnen på Indre Råkholmen som ga ferskvatn til de som bodde der. Det er ikke sikkert at helsestellet hadde godkjent  denne i dag.

 

Foto: Karle Gjernes

 

Historielaget håper at alle som hadde sett fram til å besøke ”Ytterholmen” godtar at ilandstigningen der måtte avblåsest med de værforhold som var denne dagen.

Historielaget vil og takke grunneierne på de to holmene for all velvilje ved planlegging og gjennomføring av øyturen 2012.


Det var 15 personar som deltok på bygdevandringa på Nordvika lørdag 17. september 2011.

 


Lars Roksvåg orienterte om det tyske støttepunktet under siste krig. Det ble også orientert om kanonstillinger og minefelt. De som bodde i området fikk en ny hverdag.

 

 

Likens ble det orientert om Nordvik som indstri og handelsbygd, og som kommunesenter for Smøla fra 1960 og fram til det nye rådhuset ble bygd på Hopen.