Lørdag 17. mars ble årsmøtet avviklet på Annies Gjestekro.

Her møtte 13 medlemmer. Magne Bastian Lervik ønsket velkommen før møtets leder Roy Scott Heiersted loset oss sikkert gjennom sakslisten.

Foto: Inger Anne Rangnes

Årsmelding, regnskap og budsjettforslag ble godkjent, og kontingenten blir fortsatt kr 300 pr. år.

Deretter var det en gjennomgang av årsplanen:

Sommertur til Glasøya lørdag 21. juli 2018

Høstmøte med fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen.

Eventuelt Kulturminnedagen 8. - 16. september "Typisk norsk - ikke bare norsk"

Foto: Inger Anne Rangnes

Valg til styre: Her ble Per Bastian Kuløy og Inger Anne Rangnes valgt inn som nye medlemmer. Hele styret finnes her: Tillitsvalgte

Nytt medlem i valgkomiteen ble Elisabeth Sørli.

Foto: Inger Anne Rangnes

Etter møtet ble det servert kaffe og nystekte vafler før Inger Anne Rangnes tok forsamlingen med på en "tur" i Lokalhistorisk arkiv.

Her ble arkivet og bruken av det presentert.

Årsmelding 2017 Smøla historielag

Det er avholdt 4 styremøter der det i alt er behandlet 23 saker.
I tillegg er det avholdt 5 arbeidsmøter i forbindelse med arrangement.

"Smølaminne"
Redaksjonen har i 2017 bestått av: Peggy Kruse, Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Karle Gjernes, Magne Bastian Lervik og Svein Rangnes, som også er uunnværlig korrekturleser og kontaktperson med trykkeri. Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og er veldig godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2017. Stor honnør til åttendeklasse ved Smøla ungdomsskole som solgte 325 eksemplarer ved dørsalg. Salget ved bokhandel og butikk har også vært godt, vi sitter igjen med kun et lite restparti av Smølaminne 2017.

"Nordmøre bindes sammen - steg for steg"
Foredragsholder etter årsmøtet var Iver Nordseth, som holdt et engasjerende kåseri om samferdselens utvikling på Nordmøre de siste 50 år. Våre gamle ferger og fergesamband, et gjensyn. Fra 1964 med 15 fergestrekninger, til dagens 5 på Nordmøre.

"Sommerturen 2017"
15 personer møtte opp. Egil Betten frakta oss trygt fram til Arnøya, der Birgitte Arnøy tok imot oss i den gamle fabrikkbygninga. Her fikk vi ei god og grundig orientering om aktivitetene i tidligere tider. Et industrieventyr starta her i 1907 da Knut Arnøy reiste til Bergen som 40-åring for å lære om hermetikk. Foruten hermetikk var det produksjon av instrument, reiseeffekter og regnklær, og mange flere aktiviteter. Her var det også postkontor og telefon.

"60 år med ferge til Smøla"
Lørdag 29. juli 2017 markerte Smøla historielag sammen med Innsmøla vel og Innsmøla ungdomslag at det var 60 år siden det aller første fergeanløpet på Straumen fant sted.
Jubileet ble markert i strålende sommervær i Dampen på Straumen, som denne dagen var fylt opp til randen av gamle og unge fergeinteresserte.
Fergeentusiast Terje Holm fra Kristiansund ga en historisk gjennomgang av dette fergesambandet.
Det var intervju med Lilly Erna Gjernes, Astrid Rangnes Bråten og Polly Lura, som opplevde den lange fergeturen til Hitra og Frøya med overnatting om bord da de reiste på skoletur. Noen av de ansatte på de første fergene var også til stede og fortalte om opplevelser fra den tida de jobbet om bord på smølafergene.
Geir Gjengstø hadde leita fram den gamle billettveska og var myndig billettør som stadig sjekket gyldig billett.
I tillegg var det utstilling av Terje Holm sine flotte bilder av alle fergene som har trafikkert på Smøla. Bildene henger nå på ungdomshuset Solhov.
Innsmøla vel sørget for salg av "fergemat", kaffe, svele og smørbrød.
Søndag 30. juli fortsatte markeringen med utstilling av fergebildene og powerpoint-presentasjon av 60 års fergehistorie i ungdomshuset Solhov. Her ble det en trivelig mimrestund rundt kaffebordene.

"Høstmøte"
Etter noe flytting av dato var det 13. september klart for Andreas Sandviks presentasjon av boka "Med kjøtt på beina – Slakterhistorie for Kristiansund og Nordmøre". Møtet ble holdt i Hopen brygge.

"Heimesida til historielaget"
Her blir det lagt ut liste over hva som finnes i arkivet. Har du ønske om å besøke arkivet utenom vår faste dag, "Åpent arkiv", ta kontakt.
Nyheter og informasjon blir lagt ut som vanlig.

Årsmelding 2017 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2017:
Inger Anne Rangnes - leder
Judy Rangnes          - sekretær
Jarl Kåre Rangnes    - medlem
Rannei Botten          - representant for Nordmøre museum
Magne Bastian Lervik - styrets representant

   Arkivgruppa har hatt 2 møter i løpet av 2017. Medlemmene deltar ellers med praktiske oppgaver gjennom hele året. Hovedaktiviteten i 2017 har vært å få alt tidligere innlevert materiell sortert og satt i arkivgodkjente bokser.
Status for arkivet pr. 31.12.2017:
   207 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak o.l.) er registrert.
   347 arkivbokser er fylt og merket.  
Navnene på arkivenhetene og de fleste arkivlistene er lagt ut på Historielagets hjemmeside.  Det som gjenstår av tidligere innlevert materiell, er i hovedsak to litt større arkivenheter. I tillegg er Klipparkivet og brosjyremateriellet fortsatt ikke ferdig sortert og gjort tilgjengelig. Smølastoff i Tidens Krav klippes fortløpende.

  Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. Ca. 60 personer har deltatt – i tillegg er det en del besøk utenom faste åpningsdager. I Åpent arkiv er lokalhistoriske emner blitt tatt opp, i tillegg til innlevering av bilder, protokoller, dokumenter og brev. I alt har vi mottatt 26 ulike samlinger siste året. Vi har også fått til deponering billedarkivet tilhørende Nordvestnytt.
   Arkivets møterom benyttes stadig mer. I 2017 har det vært utleid 24 ganger i tillegg til lagets eget bruk av rommet. To nye panelovner er innkjøpt og montert i møterommet. Fra biblioteket på Straumen overtok vi hyller og stoler.
 
 Vi har søkt om og fått følgende støtte:
       1 000 kr fra Nordmøre Sparebank
       3 000 kr fra Smøla kommune
     10 000 kr fra Gjensidige Nordmøre og Romsdal

  Vi håper at stadig flere vil oppdage nytten av å bruke Lokalhistorisk arkiv for å få bevart materiell av lokalhistorisk verdi for framtidige generasjoner.
Takk til arkivgruppas medlemmer for innsatsen i 2017.

Lokalhistorisk arkiv, 7. februar 2018.         Inger Anne Rangnes

Regnskap